Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju OŠ "Đura Jakšić" Kovin

 

                                 skola2
         
 
Raspored prijema roditelja Štampa

 NIŽI RAZREDI

ODELJENJE

NASTAVNIK

VREME

1 - 1

ĐUKIĆ HERMINA

ČETVRTAK, 3. ČAS

1 - 2

KORAK SNEŽANA

ČETVRTAK, 2. ČAS

1 - 3

RNIĆ SVETLANA

UTORAK, 4. ČAS

2 - 1

ŽEBERAN VALENTINA

UTORAK, 1. ČAS

2 - 2

RAJIĆ VANјA

UTORAK, 2. ČAS

3 - 1

JOVANOVIĆ JELENA

PONEDELJAK, 1. ČAS

3 - 2

ROMIĆ JEVROSIMA

PONEDELJAK, 2. ČAS

4 - 1

ANĐELKOV VESNA

PONEDELJAK, 3. ČAS

SREDA, 2. ČAS

4 - 2

POPOVIĆ MARIJA

SREDA, 3. ČAS

4 - 3

MILOŠEVIĆ ALEKSANDRA

SREDA, 1. ČAS

 

VIŠI RAZREDI

ODELJENJE

NASTAVNIK

VREME

V - 1

STANKOVIĆ ĆULIBRK DANIJELA

( OS, SRPSKI )

UTORAK, 4. ČAS

V - 2

DOLOVAČKI JASMINA

( OS, MATEMATIKA )

PONEDELJAK, 3. ČAS

V - 3

MITIĆ RUŽA

( OS, ISTORIJA )

UTORAK, 4. ČAS

VI - 1

SAVIĆ DRAGOJLA

( OS, GEOGRAFIJA )

ČETVRTAK, 4. ČAS

VI - 2

NIKOLIĆ JOVANA

(OS, SRPSKI )

ČETVRTAK, 3. ČAS

VI - 3

MILOŠEVIĆ ALEKSANDAR

(OS, TO )

SREDA, 2. ČAS

VII - 1

VUKOMANOVIĆ MAJA

(OS, MUZ. KULTURA )

UTORAK, 4. ČAS

VII - 2

ATANACKOV JOVICA

(OS, LIK. KULTURA )

UTORAK, 3. ČAS

VIII - 1

SEKELJ JOŽEF

(OS, FIZIKA )

UTORAK, 3. ČAS

VIII - 2

VULETIĆ MAŠA

(OS, SRPSKI )

PONEDELJAK, 3. ČAS

VIII - 3

NOVOKMET BRATISLAV

(OS, MATEMATIKA )

SREDA, 4. ČAS

 

VIRIJEVIĆ MARIJANA

( ENGLESKI ) – ANA KOKORA JELIĆ - zamena

PETAK, 3. ČAS

 

DRAGIĆEVIĆ BRANISLAVA

( NEMAČKI ) - zamena

SREDA, 1. ČAS

 

DOBRIĆ VASILJ

( MATEMATIKA )

SREDA, 6. ČAS

 

OBRADOVIĆ MAJA

( BIOLOGIJA ) - bolovanje

PETAK, 4. ČAS

 

STOJKOVIĆ BRANKICA

( BIOLOGIJA )

PONEDELJAK, 2. ČAS

 

RITOPEČKI ANA

( HEMIJA )

SREDA, 3. ČAS

 

BUGARINOVIĆ DRAGAN

( FIZIČKO )

SREDA, 3. ČAS

 

ZARIJA DANIEL

( FIZIČKO )

SREDA, 2. ČAS

   

SREDA, 4. ČAS

 
Raspored Štampa

* Raspored časova 

* Raspored izborne nastave

* Raspored dopunske i dodatne nastave

* Raspored slobodnih aktivnosti

 

 

       

 
Raspored kontrolnih i pismenih zadataka za prvo polugodište Štampa

 

 NIŽI RAZREDI

 2. razred
 3. razred
 4. razred

 VIŠI RAZREDI

 5-1
 5-2
 5-3
 6-1
 6-2
 6-3
 7-1
 7-2
 8-1
 8-2
 8-3

 

 

 

 
Poseta roditelja školi Štampa

SARADNJA SA RODITELJIMA

Saradnja sa roditelјima se odvijati kroz roditelјske sastanke, individualne razgovore sa roditelјima, Savet roditelјa škole.

Preko ličnih kontakata sa roditelјima, nastavnik ili stručni saradnik koji će se neposredno upoznati sa uslovima života porodice (materijalnim, stambenim, higijenskim), kulturnim navikama, odnosima u porodici, odnosu roditelјa prema detetu, zdravstvenim i psihofizičkim stanjem deteta radi najpogodnijeg psihološko-pedagoškog pristupa svakom učeniku.

Savet roditelјa razmatra uslove za rad škole, realizaciju ekskurzija, izleta, nastave u prirodi i druga pitanja u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi.

RODITELJI IMAJU PRAVA DA PRISUSTVUJU NASTAVI, UZ PRETHODNU NAJAVU I TO:

 • OKTOBAR – RASPORED ČASOVA OD PONEDELjKA
 • NOVEMBAR – RASPORED ČASOVA OD UTORKA
 • FEBRUAR – RASPORED ČASOVA OD SREDE
 • MART – RASPORED ČASOVA OD ČETVRTKA
 • APRIL - RASPORED ČASOVA OD PETKA

 

 
Pravila ponašanja u školi Štampa

U školi se neguju međusobni odnosi razumevanja i uvažavanja ličnosti učenika, zaposlenih i roditelja.
Zaposleni imaju obavezu da svojim radom i ukupnim ponašanjem doprinesu razvijanju pozitivne atmosvere u školi.
Za učenike koji vrše povredu obaveza – pravila ponašanja, škola je dužna da pojača vaspitni rad aktivnostima uz učešće roditelja.

Pravilima ponašanja uređuje se:

PONAŠANJE UČENIKA

 • Dolazak i ulazak u školu – 15 minuta pre početka časa
 • Priprema za čas i sedenje na svojim mestima do dolaska nastavnika
 • Dužnosti dežurnih učenika – brisanje table, prijava odsutnih, čuvanje lične imovine i imovine škole, prijava os učenika koji se nedisciplinovano ponašaju...
 • Izgled učenika – uredan, pristojno obučen
 • Odlazak iz škole posle nastave bez vike i galame

PONAŠANJE ZAPOSLENIH

 • Dolazak i ulazak u školu – 20 - 30 minuta pre početka časa ( u zavisnosti od dežurstva )
 • Priprema za čas i odlazak na čas odmah posle zvona,  na vreme
 • Dužnosti dežurnih nastavnika – briga o učenicima za vreme odmora,  čuvanje lične imovine i imovine škole, prijava os učenika koji se nedisciplinovano ponašaju – način rešavanja sukoba – os – stručni saradnik – direktor - policija
 • Izgled nastavnika – uredan, pristojno obučen
 • Odlazak iz škole posle završenog radnog vremena

PONAŠANJE RODITELJA

 • Na ulasku u školu prijaviti se dežurnom pomoćnom radniku ili učeniku i tu sačekati dok ne zvoni ili ulazi u prostoriju kada ga najavi dežurni radnik
 • Izgled onih koji ulaze u školu – uredan, pristojno obučen

Prema članu 42. Zakona ustanova je dužna da propiše mere, način i postupak, zaštite bezbednosti učenika.

 PRAVILNIK SADRŽI RAZNE OBLIKE BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE

FIZIČKA ZAŠTITA I BEZBEDNOST

Vezana je za samu školu, dvorište, dežurstvo, video nadzor ( za sada ga nemamo , ali je u planu , osiguranje učenika

ZAŠTITA I BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU

Škola je u centru grada, veoma je prometna, postavlјeni su ležeći policajci i osvetlјenje na njima, postavlјeni su saobraćajni znaci da je škola u blizini, edukacija o bezbednosti učenika 1. i 5. razreda ovavlja policija, kao i svi učesnici o – v, procesa

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BEZBEDNOST

Obuhvata higijenu u celinu i u školi i okolini škole, sistematske preglede učenika, sanitarne preglede kuvarica, lekarska uverenja nastavnika, poseta inspektora – sanitarnog, prosvetnog..., kontrola namirnica, edukacija učenika

MENTALNA ZAŠTITA

Podrazumeva razvijanje humanih odnosa u školi – kroz sadržaje redovne nastave, izbornih programa, posebnih programa ...

ZAŠTITA ZA VREME OSTVARIVANJA
EKSKURZIJE, IZLETA, NASTAVE U PRIRODI ...

Podrazumeva zdravstvene preglede učenika pre polaska na ekskurziju, roditelјske sastanke gde se roditelјi i učenici upoznaju sa pravilima ponašanja za vreme ekskurzije, osiguranje učenika ...

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA I BEZBEDNOST

U školi su postavlјeni protivpozarni aparati, istaknutt je raspored evakuacije u slučaju požara u svim prostorijama škole, kontrola ispravnosti aparat, edukacija i protivpožarna vežba

DRUGI OBLICI ZAŠTITE ...

Od nasilјa, zlostavlјanja, zanemarivanja, diskriminacije ...

 
Plan završnog ispita Štampa

Nakon završenog osmog razreda učenik polaže završni ispit. Učenik polaže završni ispit po programu završnog ispita za školsku godinu u kojoj je završio osmi razred, pisanim putem – rešavanjem testova.
Programom završnog ispita određuju se nastavni predmeti iz kojih učenik polaže završni ispit.

Prilagođavanje završnog ispita za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, zavisno od vrste potrebne dodatne podrške, vrši se prema individualnom obrazovnom planu.
Učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polaže završni ispit u skladu sa njegovim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva određena vrsta invaliditeta.

Polaganjem završnog ispita učenik stiče pravo na upis u srednju školu

Regularnost završnog ispita obezbeđuje direktor.

Rezultati završnog ispita služe školi za utvrđivanje kvaliteta rada nastavnika i škole, oslonac su za razvojno planiranje i unapređivanje sveukupnog rada škole i služe Ministarstvu za procenu stanja i napretka obrazovanja u Republici Srbiji.

Na osnovu rezultata završnog ispita ne vrši se rangiranje škola, ali uspešne škole koje pokažu izuzetnu pedagošku vrednost mogu da se nagrade, a neuspešne se upozoravaju na potrebu unapređivanja svog rada.

Škola je dužna da organizuje pripremu učenika za polaganje završnog ispita tokom drugog polugodišta osmog razreda, a deset dana pre polaganja ispita najmanje dva časa dnevno.

U drugom polugodištu raspored pripremne je od februara do juna – 2 časa nedelјno,po predmetu
u junu mesecu – 2 nedelјe 10 dana po 2 časa 1 – 12. 6. 2015. i u dogovoru sa učenicima ukoliko im je potrebna dodatna pomoć.

 

 
PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj

Strana 1 od 31