Безбедност на мрежи

На часовима информатике, наставник Саша Петровић одржао је низ радионица намењених ученицима 5. и 6. разреда, а које се тичу безбедности на Интернету.
Теме радионица:

  • Тамна страна Интернета
  • Безбедност на мрежи
  • Правила за безбедно понашање и представљање на мрежи
  • Друштвене мреже

Ученици су се кроз радионице упознали са појмом "дигитало насиље", опасностима које вребају на интернету, могућностима и ризицима приликом употребе друштвених мрежа, мерама заштите на друштвеним мрежама, правовременим и правилним реаговањем у случајевима дигиталног насиља...
Вeликa пaжњa пoсвeћeнa je друштвeним мрeжaмa, при чeму су учeници дoбили стручнe сaвeтe вeзaнe зa пoнaшaњe нa друштвeним мрeжaмa и зaштиту својих прoфилa.

Пратите нас