Школска 2018/2019. година

Крај школске 2019-2020. године - II1 одељење

Крај школске 2019-2020. године - II1 одељење

Ђаци II1 одељења су успешно завршили други разред.Уз велику помоћ родитеља и добру сарадњу са учитељицом савладали су градиво и учествовали у заједничким активностима које су објављене на сајту школе. Послали су своје фотографије и тако обележили крај другог разреда.
Велики поздрав за све ученике, родитеље и пријатеље наше школе.
Учитељица Ђукић Хермина

Екскурзија ученика 8. разреда

Екскурзија ученика 8. разреда

25. и 26. јун 2020. година

Завршни испит - упутсво за ученике и родитеље

Завршни испит - упутсво за ученике и родитеље

Датуми испита:

 • Тест из српског/матерњег језика је 17. јуна 2020. oд 9.00 до 11.00
 • Тест из математике је 18. јуна 2020. oд 9.00 до 11.00
 • Комбиновани тест је 19. јуна 2020. oд 9.00 до 11.00

Дозвољени прибор за ученике:

 • ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна оловка, гумица и плава хемијска оловка коју добија у школи (не пиши бриши),
 • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, гумица, плава хемијска оловка коју добија у школи (не пиши бриши), троугао, лењир и шестар;
 • Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке. Ученик у школу не доноси плаву хемијску оловку већ само графитну оловку.
 • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
 • У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
 • Сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15. Пре него пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит, ученици иду на разговор са одељенским старешином од којег ће добити ђачку књижицу и налепнице;
 • Од личних ствари на испит се може унети само вода, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
 • Приликом доласка на испит, ученици се морају придржавати свих прописаних мера које се тичу превенције ширенја COVID-19 вируса

 Опште напомене

 • Плаву хемијску оловку ће школа обезбедити за сваког ученика. Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. Тзв. хемијска оловка пиши-бриши има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

МОЛЕ СЕ РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ ДА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈУ КОМПЛЕТНО
УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 

01dl1

Преузми
Упутство за ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика


 

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Привремени резултати завршног испита објављују се у школи до 8.00 часова на дан предвиђен календаром испитних активности.

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест. Увид може да оствари и електронским путем, помоћу корисничког имена и лозинке. Одштампано корисничко име и лозинка којом ученик приступа сајту на коме ће бити објављени резултати http://zios.mpn.gov.rs/ налази се на идентификационом обрасцу - примерак за ученика који је ученик добио приликом предаје теста, по завршетку рада дежурном наставнику (омотница теста).

Такође, увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у школи од 8.00 до 15.00 часова на дан објављивања привремених резултата.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи приговор првостепеној комисији.

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор првостепеној комисији након увида у тест на дан објављивања привремених резултата од 8.00 до 16.00 часова искључиво у писаној форми на Обрасцу 11. Овај образац родитељ, односно други законски заступник добија у школи. Родитељ/ други законски заступник попуњава два примерка приговора. Један примерак обрасца задржава родитељ/други законски заступник, а други остаје у школи. Оверену и заведену копију школска комисијa електронски доставља првостепеној комисији за решавање приговора. У наслову мејла, школска комисија наводи назив школе, место и редни број приговора.

Школа подноси приговор првостепеној комисији која је одређена за решавање приговора родитеља или другог законског заступника ученика њихове школе (Прилог 7).

Комисије за приговоре чине предметни наставници који су учествовали у прегледању и то по три наставника за приговоре на резултате теста из српског, односно матерњег језика и математике, и пет наставника који су учествовали у прегледању комбинованог теста. Број тимова односно чланова комисије за приговоре одређује окружна комисија, према проценама које је направила Централна комисија. Председник окружне комисије именује председника и чланoве првостепене комисије за приговоре.

Првостепена комисија за приговоре истог дана одговара на све пристигле приговоре.

Одговор првостепене комисије (Образац 11а) оверава се и заводи (заједно са приговором) и као такав електронским путем шаље школској комисији.

Школска комисија штампа одговор првостепене комисије у два примерка, оверава и заводи. Један примерак доставља родитељу/другом законском заступнику периоду од 15.30 до 17 часова истог дана када је приговор уложен. Друга копија остаје у школи.

Првостепена комисија за приговоре записник првостепене комисије на пристигле приговоре доставља Комисији за контролу и корекцију података у бази.

Уколико ученик није задовољан одговором првостепене комисије за приговоре, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе приговор другостепеној комисији на дан предвиђен календаром испитних активности од 8.00 до 15.00 часова.

Право приговора другостепеној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор првостепеној комисији за приговоре. Уз приговор другостепеној комисији родитељ, односно други законски заступник, обавезно прилаже и одговор првостепене комисије за приговоре.

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор другостепеној комисији искључиво у писаној форми на Обрасцу 12. Овај образац родитељ, односно други законски заступник добија у школи. Родитељ/ други законски заступник попуњава два примерка приговора. Један примерак обрасца задржава родитељ/други законски заступник, а други остаје у школи. Оверену и заведену копију школска комисије електронски доставља другостепеној комисији за решавање приговора. У наслову мејла, школска комисија наводи назив школе, место и редни број приговора.

Приговори другостепеној комисији достављају се електронским путем, на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Поред приговора другостепеној комисији, школска комисија електронски доставља и приговор и одговор првостепене комисије од претходног дана.

Другостепена комисија за приговоре истог дана одговара на све пристигле приговоре. Одговор другостепене комисије (Образац 12а) оверава се и заводи (заједно са приговором) и као такав електронским путем шаље се школској комисији.

Школска комисија штампа одговор другостепене комисије у два примерка, оверава и заводи. Један примерак доставља родитељу/другом законском заступнику у периоду од 15.30 до 17 часова истог дана када је приговор уложен. Друга копија остаје у школи.

Одлука другостепене комисије за приговоре је коначна. Комисија за спровођење завршног испита у основном образовању и васпитању, за школску 2019/2020. годину не решава приговоре на резултате завршног испита.

Првостепена комисија, након одговора на све приговоре, попуњава записнике у складу са предметом на који је уложен приговор (Образац 13,13а и 13б). Када је реч о приговорима на комбиновани тест попуњавају се појединачни обрасци за сваки предмет у комбинованом тесту. Комисија сачињава записник само за оне приговоре код којих је дошло до промене у бодовима. Саставни део записника првостепене комисије су копије приговора, као и одлука првостепене комисије по наведеном приговору.

Одбијени приговори, односно приговори код којих нема промена у бодовима не уносе се у записник. Првостепена комисија записник оверава, заводи и шаље електронским путем Комисији за контролу и корекцију података у бази.

Комисија за контролу и корекцију података у бази, на основу записника првостепене комисије, уноси измене у бази прелиминарних резултата до краја првог дана за жалбе.

Другостепена комисија, након решавања свих приговора упућених другостепеној комисији, сачињава записник на пристигле приговоре у складу са предметом на који је уложен приговор (Образац 14, 14а,14б). Када је реч о приговорима на комбиновани тест попуњавају се појединачни обрасци за сваки предмет у комбинованом тесту.

Комисија сачињава записник само за оне приговоре код којих је дошло до промене у бодовима. Саставни део записника другостепене комисије су копије приговора, одлуке првостепене комисије, као и одлука другостепене комисије по наведеном приговору.

Одбијени приговори, односно приговори код којих нема промена у бодовима не уносе се у записник. Другостепена комисија записник оверава, заводи и шаље електронским путем Комисији за контролу и корекцију података у бази.

Комисија за контролу и исправност података, на основу достављеног записника другостепене комисије уноси у базу све промене у бодовима.

 

 

 

Општински актив професора српског језика и књижевности

Општински актив професора српског језика и књижевности

У среду,3.јуна 2020.године професори српског језика и књижевности први пут су приступили електронском прегледању тестова такозване мале матуре...

ТВ припремна настава

ТВ припремна настава

Од 3. до 15. јуна 2020. на каналу РТС 3, од 13.15 до 16.00, биће емитована припремна настава на даљину за ученике осмог разреда...

Час ликовне културе – 4-1 одељење

Час ликовне културе – 4-1 одељење

Ученици 4-1 урадили су на часу ликовне културе дивне радове.

Заказивање термина за упис и тестирање будућих првака

Заказивање термина за упис и тестирање будућих првака

Тестирање ученика и упис у школу ће се обавити у периоду од 1. јуна до 20. јула 2020. године...


Поштовани родитељи будућих првака,
Тестирање ученика и упис у школу ће се обавити у периоду од 1. јуна до 20. јула 2020. године.

Заказивање термина тестирања телефонским позивом биће извршено у периоду од 27. маја до 3. јуна тако што ће педагог школе, Иванка Момиров, контактирати родитеље у циљу утврђивања тачног термина за тестирање.

Упис и тестирање ће се вршити истог дана.

Предуслов за тестирање и упис јесте обављен лекарски преглед. Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем.

Све додатне информације у вези са уписом ученика и тестирањем можете добити:

 • путем телефона: 064/824-71-40 (Иванка Момиров)
 • путем е-поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Електронско заказивање за упис и тестирање првака почиње од 28. маја

Електронско заказивање за упис и тестирање првака можете извршити самостално путем сајта еУправе.

Опширније:http://www.mpn.gov.rs/elektronsko-zakazivanje-za-upis-i-testiranje-prvaka-pocinje-od-28-maja/

Дана пчела - I-1 одељење

Дана пчела - I-1 одељење

Поводом Дана пчела у оквиру пројектне наставе, прваци I-1 направили су своје пчелице...

Ликовна култура - Маштовито сликање, радови I2

Ликовна култура - Маштовито сликање, радови I2

На часу ликовног, 6.маја 2020. године, препустили смо се машти и насликали дрво. Ево наше изложбе радова!

Радове радили: Јана Михајловић, Андреј Ђурин, Андреј Илић (три рада), Виктор Барабаш, Дуња Јелић, Ксенија Андрић, Никола Милић, Николина Вилушић, Нина Доватов, Нина Ђондовић, Сара Милутинов (два рада), Филип Мариновић.


Марија Поповић

20.мај, Светски дан пчела - радови I2

20.мај, Светски дан пчела - радови I2

На иницијативу Словеније, од 2018. године, 20.маја обележавамо Светски дан пчела, најважнијих опрашивача, од којих зависи трећина произведене хране на планети!

Поводом заштите пчела и очување пчеларства, ученици I2, направили су занимљиве и креативне радове.

Радове радили: Алекса Антанасијевић, Андреј Ђурин, Андреј Илић, Виктор Барабаш, Дуња Јелић, Душан Милошевић, Јана Михајловић (као пчелица и рад), Никола Милић, Николина Вилушић, Нина Доватов, Петар Домокош, Сара Милутинов, Теодора Стојковић.

                                               

Марија Поповић

Радови ученика I1 i I2

Радови ученика I1 i I2

Генерална скупштина Уједињених нација је 15.мај прогласила Светским даном породица, који се први пут обележио 1994.године, под слоганом "Да породични дан не чине ствари, него срдачни односи родитеља и деце".

Играчке 1-1

Играчке 1-1

На часовима ликовног ученици су имали задатак да од различитог материјала направе намештај за лутке, а дечаци су  правили аутомобиле и камионе.

Радови ученика 4-1 поводом Светског дана пчела

Радови ученика 4-1 поводом Светског дана пчела

Ученици су на часу правили пчеле и посуде.

Стрип на тему "Избирачица"

Стрип на тему "Избирачица"

Ученици  6/1 и 6/3 читали су познату комедију Косте Трифковића - Избирачицу.

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину

Уџбеници који ће се у ОШ "Ђура Јакшић" Ковин користити током школсе 2020/2021. године

Композиције од различитих облика и материјала

Композиције од различитих облика и материјала

 

Ученици lll /1 направили су композиције од различитих облика и материјала. 

Валентина Жеберан

Ликовна култура - Амбијент ентеријера I2

Ликовна култура - Амбијент ентеријера I2

Изложба маштовитих и креативних радова

Час ликовне културе ученика 4-1

Час ликовне културе ученика 4-1

На часу ликовне културе ученици 4-1 су научили да праве маске...

Ликовни радови ученика 1/1 одељења

Ликовни радови ученика 1/1 одељења

Радујемо се пролећу и лепом времену.
И наш цртежи су препуни расцветалог дрвећа и цвећа.

Поздрав другарима и свим запосленима школе,
I-1 са учитељицом Весном.

Радови ученика II 1 одељења

Радови ученика II 1 одељења

На часовима Ликовне културе,Света око нас и Пројектне наставе ученици су учили да праве украсе за рођенданско славље,композиције од употребних предмета и музичке инструменте.Били су веома вредни и креативни.Уживајте гледајући њих и њихове радове!

Радови Анабеле Миладиновић

Радови Анабеле Миладиновић

Ученица Миладиновић Анабела, ученица 4-1 одељења, направила је креативну маску коју нам је представила путем Google учионице...

Рођендански радови I-1 одељења

Рођендански радови I-1 одељења

На часовима ликовног научили смо да правимо украсе за рођенданска славља....

Међународни дан ватрогасаца - радови I1 и I2 одељења

Међународни дан ватрогасаца - радови I1 и I2 одељења

4. мај - Међународни дан ватрогасаца. Дан, посвећен овим невидљивим херојима!

Анализа онлајн тестова за самопроцену знања

Анализа онлајн тестова за самопроцену знања

Тест „Самопроцена знања 2020“ је први онлајн тест у Републици Србији за једну целу генерацију...

Радови ученика 1-1 одељења на тему "Дан планете Земље"

Радови ученика 1-1 одељења на тему "Дан планете Земље"

Ученици 1-1 су израђивали плакате и модел земље поводом Дана планете Земље...

Дан планете Земље - радови ученика I2 одељења

Дан планете Земље - радови ученика I2 одељења

Поводом Данa планете Земље, израђивали смо плакате.

Први пробни завршни испит - задаци и решења

Први пробни завршни испит - задаци и решења

Задаци и решења тестова

23. април - Светски дан књиге и ауторских права

23. април - Светски дан књиге и ауторских права

Светски дан књиге и ауторских права увео је УНЕСКО 1995.године...

Међународни дан планете Земље

Међународни дан планете Земље

Данашњи дан, 22. април, широм света се обележава као Међународни дан планете Земље, још од 1992. године...

Ликовни радови ученика lll/1 одељења

Ликовни радови ученика lll/1 одељења

Ученици lll/1 су били веома креативни и направили ускршњег зеку,корпице од кутије за јаја ( рециклажа - од старог предмета правимо нови) и осликали јаја за Ускрс.

Заштитимо се... поручује I2 одељење

Заштитимо се... поручује I2 одељење

Време је ванредног стања, због пандемије корона вируса COVID 19...

Ускрс - радови I2 одељења

Ускрс - радови I2 одељења

Ове године, велики хришћански празник, Ускрс, прославили смо на сасвим другачији начин, у другачијим условима...

Ликовна култура I2 одељења - Позориште сенки

Ликовна култура I2 одељења - Позориште сенки

Позориште сенки је настало на Далеком и Блиском истоку. У Европу је стигло у 18.веку. У позоришту сенки приказиване су бајке. 

Ликовна култура - радови I2 одељења

Ликовна култура - радови I2 одељења

На часовима Ликовне културе, за време наставе на даљину, настали су наши радови на тему "Симболи наше домовине".

Марија Поповић

Пројектна настава I2 одељења

Пројектна настава I2 одељења

У оквиру Пројектне наставе, на тему Екологија, од материјала за рециклажу, направили смо ове дивне саксије...

Срећан Ускрс

Срећан Ускрс

Драги ученици, родитељи и сви пријатељи наше школе, срећан Ускрс жели вам колектив Основне школе "Ђура Јакшић" Ковин.

Paște fericit! Срећан Ускрс!

Paște fericit! Срећан Ускрс!

Ученици нижих разреда који похађају наставу румунског језика желе вам: „Paște fericit! Срећан Ускрс!“

У очекивању Ускрса - II1 одељење

У очекивању Ускрса - II1 одељење

У очекивању Ускрса а повезано са Пројектном наставом на тему "Празници" ученици и њихови родитељи су се дружили, играли и уживали у украшавању јаја.Направили су и доста украса као постоља за јаја,своју собу и кућу.

II-2 одељење - украшавање ускршњих јаја

II-2 одељење - украшавање ускршњих јаја

У оквиру часа ликовне културе и пројектне наставе, ученици  II2 украшавали ускршње јаје.

Ускршсњи пројекат - енглески, немачки, румунски језик

Ускршсњи пројекат - енглески, немачки, румунски језик

Да ли је тешко спровести пројекат на даљину, а да деца не буду оптрећена? Наш одговор је не!

"Стигао је зека" - Megérkezett a nyuszi

"Стигао је зека" - Megérkezett a nyuszi

Ученици нижих разреда научили су како честитати Ускрс на мађарском језику "Boldog húsvéti ünnepeket"...

Image

Адреса

ЈНА 34, 26220 Ковин

Телефон

013/741-081
013/744-895

Е-пошта

oskovin@gmail.com