ЈНМВ бр. 13/2016

Опис предмета јавне набавке: набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање

Тип документа Датум објаве
Обавештење о закљученим уговорима 06.04.2016.
Oдлука о избору најповољније понуде 23.03.2016.
Конкурсна документација 09.03.2016.
Позив за подношење понуда 09.03.2016.

 

Пратите нас