КОНТАКТ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Директор школе
Тел. 064/824-71-40
е-пошта: oskovin@gmail.com


Секретар школе
e-пошта: osdjaksicsekretar@gmail.com


Шеф рачуноводства
е-пошта: osdjaksicracunovodstvo@gmail.com

 

 

Адреса

Улица: ЈНА 34, 26220 Ковин

Телефон

  • 013/741-081
  • 013/744-895

Е-пошта

  • oskovin@gmail.com

Веб адреса

  • www.os-djurajaksic.edu.rs

Основна школа „Ђура Јакшић" Ковин

Матични број: 08012504

ПИБ: 101408412

ЈБКЈС: 01297