Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин

О школи

 slika skole


 

Историјски подаци школе

На левој обали Дунава, а 50 км низводно од Београда, насупрот Смедереву, налази се Ковин - варошица са око 15.000 становника. Ковин је опшстинско место у Јужном Банату (Војводини) и обухвата 10 места. Близина реке Дунава и Делиблатске пешчаре чини га атрактивним несељем , а од Ковина ка северу почиње питома Банатска равница.

 
Положај општине Ковин у Србији

Прво забележено име Ковина Цаструм Кеве датира из 895. године, када је означено као средњовековно утврђење. Бројни докази, међутим, говоре да је насеље знатно старије. У Центру за културу чувају се бројни предмети који су идентификовани као производ римске културе. По свему судећи ни Римљани овде нису били први становници. Извесно је да су у млађе камено доба постојала насеља.

Прва училишта (стари српски назив за школу) била су поред цркава или манастира, па је школство у Ковину везано за име свештеника Пане код кога је неколико ђака изучавало писменост од 1695 - 1705. године. Ковинска школа помиње се још 1776. год. у попису школа. Тадашњи учитељ био је Арсеније Милошевић, ђакон, касније свештеник. Након протеривања Турака 1788. год. у попису зграда помињу се две школске зграде – српско-православна и немачко-католичка. У српској школи у то време учитељ је био Павле Јосиповић из Руме.

Према запису из 1813. год. за православну школу је речено да је дотрајала, склона паду, и да постоји потреба за већом зградом за још најмање 50 ученика (уписан је био 51 ђак - 45 дечака и чак 6 девојчица). Од 1830. год. школа је имала једно одељење, да би се број деце постепено повећао и 1872 год. уписано је 253 ученика. Настава се већ одвијала у новој школској згради подигнутој 1860.године. На основу Закона о школама из 1868. год. школа је била дворазредна, 1883. четвороразредна, а 1884. постала је шесторазредна. Управу над школом од 1868. год. вршио је Школски одбор. На основу Наредбе Краљевског Надзорника из 1896.год. виши разреди ( 4.5.6.) немачких, српских и румунских одељења постају мађарска одељења и у њима се искључиво предаје на мађарском језику. Забавиште је прикључено школи 1897.године.

Из просторија школе се 1912. год иселила Грађанска школа која почиње са радом 1913. год. у новој школској згради - данашња ОШ “Ђура Јакшић”. Избијањем И светског рата 1914. год. школа је претворена у касарну, а наредне године војска се иселила из ње. До 1918. год. школа носи назив “Општинска основна народна школа”. Српске трупе улазе у Ковин 1918. године, а 1919. год. на ове територије примењује се школски Закон Краљевине Србије из 1904. год. по коме су школе могле бити државне или приватне. У Ковину је ова државна школа била организована и за припаднике националних мањина – Немце, Мађаре, Румуне уз обавезно учење државног језика - српског језика. Школа све до 1935. год. носи назив “ Државна основна школа у Ковину”.

По избијању II светског рата настава се одвијала претежно на немачком и мађарском језику. За време рата школа није радила у својој згради већ у закупљеним просторијама и то све до 1945. год. После рата 1946. год. школа добија назив “ Основна школа” ( школа има румунска и мађарска одељења док се немачка укидају). Школске 1945/46. год. био је уписан 791 ђак. Румунска и Мађарска одељења се гасе касних шездесетих година, јер није постојало интересовање родитеља да се ученици образују на овим језицима. Одлуком Школског одбора, од 16. августа 1957. год. школа постаје осмогодишња и добија назив који и данас носи Основна школа “Ђура Јакшић”.


 

Наша школа данас

Школа је организована као самостална установа, у оквиру које су 12 одељења виших и 12 одељења нижих разреда, као и 1 одељења за ученике лако ометене у развоју од 1. до 4. разреда – комбиновано одељење . Настава виших и нижих разреда одвија се одвојено по сменама (пре подневној и по подневној), смене се мењају на две недеље. До 1998. године школа је имала по 4 одељења од 1. до 7. разреда.

Школска зграда се налази у улици ЈНА 34. Зграда спољним изгледом углавном задовољава естетске захтеве иако је стара. Распоред просторија не одговара савременој концепцији наставе, али је простор на задовољавајућем нивоу.

Школска зграда има 12 учионица и 6 кабинета, кабинет за наставу информатике, радионицу за ТО, 3 специјализоване учионице за ученике првог разреда опремљене веома лепо, зборницу, канцеларије за секретара, директора, педагога и психолога, пространу и добро опремљену фискултурну салу која је истовремено и спортска хала за потребе града, отворене спортске терене за рукомет, кошарку, мали фудбал, залетиште за скок у даљ, библиотеку са читаоницом, кухињу без трпезарије, две оставе и архиву, простор за помоћно особље, простор за дежурне ученике, радионицу за мајстора, подрум у коме је смештена котларница, хол и ходнике, пространо школско двориште и зелене површине око школе.

Школа је релативно опремљена савременим наставним средствима и училима, нарочито кабинети физике, хемије и биологије, али потреба за новим училима увек постоји. Кабинет за информатику је добро опремљен рачунарима, који су умрежени са централним компјутером тако да се користе и у настави других предмета . У кабинету је штампач у боји и скенер, а интернет је у функцији наставе.Уведена је и кабловска телевизија и АДСЛ – интернет 24 часа. Школа је прикључена на градско-даљинско грејање.

Кров школска зграда је захваљујући донацији Владе Јапана ( у износу од 44 438 USA$) комплетно реконструисан. Школска зграда је под претходном заштитом државе и убраја се у културна добра.

Образовно-васпитни рад се изводи на српском језику, наставом је обухваћено 233 ученика нижих разреда и 249 ученика виших разреда. За реализацију наставних планова и програма ангажовано је 36 наставника (12 учитеља, 22 наставника и 1 дефектолог).

Поводом Светог Саве и Дана школе 22. марта припремају се пригодне тематске приредбе, драмски прикази, а ученици нижих разреда крај школске године учине лепим и радосним својим ведрим и маштовитим приредбама. Дан школе се припрема у сарадњи са Центром за културу где се и одржава програм за грађанство, ђаке и њихове родитеље.

У школи су организоване многобројне секције: литерарна,филолошка, драмска, новинарска, математичка,биолошка, историјска, географска, еколошка, рецитаторска, ликовна, информатичка, хор и оркестар.Све секције имају план и програм рада .У организацији секција активно учествују ђаци са својим идејама и сугестијама.

Поводом традиционалног Октобарског ликовног салона у Ковину ђаци посећују изложбе слика и скулптура. Сајам књига у Београду је једна од манифестација коју ђаци масовније и са одушевљењем посећују. Професори српског језика 3 - 4 пута годишње организују посету неком од Београдских позоришта, том приликом ђаци посете и галерије у центру града са аутентичним поставкама. На литерарним конкурсима талентовани ђаци учествују и постижу резултате. Рецитатори су посебно успешни и њихов пласман је скоро сваке године зонски.Чланови хора и оркестра узимају учешћа на многим приредбама и смотрама као и у програму “ Деца певају хитове”. Поводом ''Дечје недеље”планирају се такмичарске и друге ваннаставне активности (квизови, такмичења у рецитовању, спортски дан, игранка).

Спортска такмичења и активности су најмасовнија. Женска кошаркашка екипа је 2006.године освојила прво место на републичком такмичењу, а мушка рукометна екипа прво место на окружном нивоу.

У школи доста има Ромске деце са којом се посебно ради на социјализацији и хуманизацији . Немачки језик се факултативно учиод трећег разреда, а већ 6 године са почетком реформе ученици од првог разреда уче енглески језик.

Посебно се истиче рад радионичарског типа на превенцији болести зависности “Корак по корак” са ђацима ВИ разреда у сарадњи са Ковинским домом здравља и Општином Ковин.

Као новина од пре неколико година на иницијативу директора школе, професори информатике, математике и физике су покренули Е – дневник (електронско архивирање оцена ученика и њихово публикобвање путем интернета и СМС порука). Школа “Ђура Јакшић” је била пионир у Банату са овим пројектом.

Школа активно сарађује са многим институцијама почев од Министарства просвете па до локалног нивоа. Ковински радио ''Бус'' на својим странама често објављују успехе, акције и друге активности школе.

Наставници школе се радо одазивају учествују на семинарима разних профила тако да се њихово образовање, у складу са новим тенденцијама, наставља из године у годину.

Сарадња са осталим школама у општини је на завидном нивоу, а колеге из “Ђурине” школе су увек добро дошли гости и домаћини. Школа је и домаћин неких општинских такмичења (спортских и такмичења, из српског језика, такмичење у саобраћају...).

Сарадња са родитељима се одвија путем разноврсних облика рада као што су: родитељски састанци, групни разговори, индивидуални контакти, обилазак ученичких домова, дан пријема за родитеље и друго.Укључивање родитеља у живот и ред школе обухвата: учешће родитеља у остваривању програма слободних активности, друштевено користан рад, организација програма културне и јавне делатности школе (посебно школских свечаности), спортских активности и других манифестација од значаја за афирмацију школе или генерацију ученика.

Ђаци активно учествују у сакупљању старе одеће и обуће намењене угроженој деци као и књига и неопходних уџбеника. Сви чланови колектива и ђаци увек се одазивају и прилажу новчане донације за многобројну болесну и унесрећену децу, али и колеге. Истиче се акција ђака школе који су припремили и украсили мноштво Ускршњих јаја и даровали их пацијентима специјалне неуропсихијатријске болнице у Ковину.

Награђивање најбољих ученика у многим сферама делатности је константна, награде су углавном књиге, школски прибор, едукативни ЦД-ови или ДВД. Ђак генерације посебно се награђује, фотографише и касније позива на школске свечаности и приредбе.

Поводом Дана просветних радника 8. новембра и ове године су додељене општинске награде најуспешнијим
просветним радницима.Школа је током вишедеценијског постојања извела на пут хиљаде младих људи који су се даље успешно школовали репрезентовали свој град, али и основну школу “Ђура Јакшић “ где су добили прва знања. Истичу се следећи бивши ђаци уз чија ће имена бити наведене и области рада.

 • др Драшко Тичерић, универзитетски професор у Канади и члан многобројних канадских институција.
 • Ливијус Кокора, бивши кошаркаш савезног ранга, а сада професор у школи и истакнути општински и школски радник.
 • Миленко Мандић-Манда, академски вајар чије скулптуре красе неке од београдских тргова и професор ликовне културе
 • др Петар Стојанов, професор хирургије на Медицинском факултету у Београду, стручњак светског ранга.
 • Ливиус Бунд, савезни селектор
 • Катарина Анђелков, признати хирург естетске и реконструктивне хирургије. Живи и ради у Бразилу.
 • мр Миљан Бракочевић, тренутно професор на катедри за математику на универзитету УЦЛА у САД, био је и ђак генерације.
 • Предраг Стојменовић, уметнички директор “Дадов” театра, редитељ и професор на БК универзитету
 • Ненад Стојменовић, стални члан народног позоришта, познати глумац
 • Јелена Симић, соло певање-џез, тренутно на академији у Бечу
 • Милица Мосуровић, успешна манекенка, ради у иностранству
 • Предраг Ђондовић, првак Европе у катама.

Контакт

ОШ ''Ђура Јакшић'' Ковин

Улица: ЈНА 34, 26220 Ковин
Тел./факс: 013/741-081
Тел./факс: 013/744-895
Е-адреса: osdjaksic@mts.rs

Корисни линкови

kovin mpn  puma 
 zavod  bus  centar za kulturu

logo dj

ОШ "Ђура Јакшић" Ковин © Сва права задржана.
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Search