СВЕТСКИ ДАН ШУМА
 

O шумама Врсте шума Значај шума Уништаванје шума Светски дан шума О пројекту

О шумама

Шума је сложена биљна заједница или биогеоценоза (екосистем) шумског дрвећа које утиче једно на друго, као и на средину у којој се налазе. Основни делови шуме као екосистема су земљиште, ваздух, шумска животна заједница и геолошка подлога. Шуме су најсложенији копнени екосистеми. У њима поред дрвећа живи много других врста биљака,животиња , гљива и микроорганизама. Сложеност шума се огледа у њиховој израженој спратовности и разноврсној међусобној повезаности свих чланова животне заједнице. Различити организми насељавају различите делове шуме. Шуме су вековима биле место одакле се човек снабдевао дрветом за огрев, градњу и шумским плодовима за исхрану. Непланским сечењем шуме човек угрожава природу. Шумски екосистеми су веома разноврсни. Међутим, без обзира на овако велику разноврсност, све шуме се могу груписати у четири основна типа:

         Лишћарске зимзелене

         Лишћарске листопадне

         Четинарске зимзелене

        
         Четинарске листопад
не

 

СВЕТСКИ ДАН ШУМА
Аутори:Срђан Јовановић,Никола Вујасиновић
8-1ОШ "Ђура Јакшић"
Ковин 2014.