Dan borbe protiv trgovine krznom

Uvod Krznašice Istorija Industrija Opstanak U Beogradu Predlog Zanimljivosti Galerija O projektu


Obeležavanje

 

Od 1986. Dan borbe protiv trgovine krznom se obeležava poslednje nedelje novembra , to jest poslednjeg petka u novembru. Obeležava se širom sveta.

 

Način na koji se obeležava

Dan borbe protiv trgovine krznom prati brojne kampanje i proteste, tako je 2002. godine ORCA pokrenula kampanju  "Da ih ne okrznu!", a ciljevi kampanje su sledeći:
 -Omogućiti široj javnosti da sagleda nepotrebnost i nehumanost eksploatacije životinja radi dobijanja krzna, kao odevnog materijala u svakodnevnom životu i kao redovnog "trendi" materijala na modnim revijama,

-Podsticanje modnih kreatora da u budućnosti u svojim kreacijama umesto prirodnog krzna koriste veštačko, potenciranjem svetskog trenda sve češćeg odevanja veštačkim materijalima (kao zamene za prirodno krzno)

Dugoročni cilj kampanje je donošenje zakonske regulative kojom bi se zabranilo osnivanje novih farmi za uzgajanje životinja radi dobijanja krzna i regulisalo tačno određeno vreme u budućnosti do čijeg isteka bi se postojeće morale zatvoriti.

 

 

 

Dan borbe protiv trgovine krznom
Autori: Marina Stefanović, Slavica Marić, Kristijan Kerekeš
VIII-3, OŠ "Đura Jakšić" Kovin
Kovin 2014.