Međunarodni dan ptica

O pticama O danu Ugrožene vrste Obeležavanje O projektu

O pticama

Ptice su, pored gmizavaca, vodozemaca i sisara jedan od četiri razreda koji čine klasu kopnenih kičmenjaka (tetrapoda).

 Nauka koja se bavi proučavanjem ptica naziva se ornitologija.

 Ptice žive na svim kontinentima, i do sada je poznato 9.800 vrsta.

Međutim, taj je broj sporan, jer neki ornitolozi smatraju, da bi broj vrsta mogao biti i daleko veći.

Galebi

Međunarodni dan ptica
Autori: Ivana Miletić, Aleksandra Popović, Atila Turi
Vlll-3, OŠ "Đura Jakšić" Kovin
Kovin 2014.