Međunarodni dan vlažnih staništa

2. februar

Uvod Značaj močvarnih staništa Istorija Situacija u Srbiji Obeležavanje Galerija O projektu

Zašto su važna močvarna staništa?

 

Močvarna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Ova vrlo produktivna staništa posebno su značajna zbog bogatstva i  raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta.

Uz njih je ekološki vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja. No, jednako kao za ptice i ostale životinje i biljke, močvarna staništa su oduvek imala značajnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije. Ne čudi stoga činjenica kako su se prve civilizacije razvile upravo u dolinama reka i poplavnim ravnicama. Na žalost, taj razvoj tekao je na štetu prirodnih resursa na kojima se temeljio.

Isušivanje močvara radi dobivanja poljoprivrednih površina, regulacija tokova rijeka, onečišćivanje komunalnim i industrijskim otpadnim vodama, prekomerno iskorištavanje njihovih resursa samo su neke od ljudskih aktivnosti koje su uzrokovale nestajanje i degradaciju močvarnih staništa. Tek tokom poslednjih nekoliko decenija porasla je ljudska svest o vrednosti i značeju bioloških i hidroloških funkcija močvarnih staništa, a time i potreba da se uskladi razvoj ljudskih aktivnosti sa zaštitom prirode uopšte.

Najznačajnije funkcije močvarnih staništa su kontrola poplava, obnavljanje podzemnih voda, učvršćenje obala i zaštita od vremenskih nepogoda u obalnom području, zadržavanje hranjivih stvari i sedimenta, ublažavanje klimatskih promena, pročišćavanje vode. Osim toga, močvarna staništa predstavljaju spremišta biološke i genetske raznolikosti i staništa brojnih gospodarski iskoristivih biljnih i životinjskih vrsta, a pružaju i mogućnost za razvoj turizma i rekreacije te imaju i kulturnu vrednost.

 

Međunarodni dan vlažnih staništa
Autori: Mihailo Bogdanović, Darko Jovanov, Mihailo Đuričanin
VIII-3, OŠ "Đura Jakšić" Kovin
Kovin 2014.