DAN PLANETE ZEMLJE

Uvod Istorija Svrha Proslava O Projektu

O Zemlji

  Planeta Zemlja je do sada jedino poznato nebesko telo na kojem postoje povoljni uslovi za razvoj života. Od nastanka života na našoj
planeti sredina u kojoj su živa bića živela neprekidno se menjala. Te promene su primoravale sva živa bića da se i ona tokom vremena neprekidno menjaju i prilagođavaju novim uslovima. Ovo neprekidno prilagođavanje pokrenulo je biološku evoluciju koja je dovela do pojave izuzetno velikog broja vrsta na Zemlji.
Raznovrsnost živog sveta na našoj planeti je zadivljujuće velika – meri se milionima različitih vrsta organizama, koji su među sobom povezani složenim ekološkim odnosima, tako da čine jedinstvenu mrežu života na kojoj počiva stabilnost svih životnih procesa na Zemlji.
Sa pojavom čoveka na planeti je došlo do značajnih promena u odnosima između vrsta. Razvoj svesti i kulture omogućio je čoveku da njegov uticaj na prirodu postane veoma snažan. Promene koje je čovek prouzrokovao u prirodi već su toliko velike da je opstanak mnogih vrsta, pa i samog čoveka, doveden u pitanje.
Da li će čovek opstati ili će u bliskoj budućnosti nestati, jedno je od najaktuelnijih pitanja današnjice. Danas je gotovo svima jasno da sudbina civilizacije zavisi od razvoja ekološke svesti, kao i razvoja ekoloških znanja o funkcionisanju prirode. Naime, jedino visoka ekološka svest i visoko ekološko znanje mogu garantovati da, na njima zasnovane aktivnosti na zaštiti životne sredine budu uspešne.

 

Dan planete Zemlje
Autori:Kristina Golubov, Nemanja Mikšić, Milan Rogožarski
VIII-3, OŠ ''Đura Jakšić'' Kovin
Kovin 2014.