ЈНМВ бр. 1/2016

Опис предмета јавне набавке: услуга набавке добара-намирница за исхрану ученика

Тип документа
Датум објаве
Обавештење о закљученим уговорима 25.02.2016.
Oдлука о избору најповољније понуде 10.02.2016.
Конкурсна документација 28.02.2016.
Позив за подношење понуда 28.02.2016.

 

 

Пратите нас