Основна школа „Ђура Јакшић" Ковин

Контакт

Адреса

Улица: ЈНА 34, 26220 Ковин

Телефон

  • 013/741-081
  • 013/744-895

Е-пошта

  • uprava@os-djurajaksic.edu.rs

Веб адреса

  • www.os-djurajaksic.edu.rs

Основна школа „Ђура Јакшић" Ковин

Матични број: 08012504

ПИБ: 101408412

ЈБКЈС: 01297

Image