Школска 2019/2020. година

"Како мотивисати ученике 21. века?"

У нашој школи је 13. и 14. децембра организован семинар под називом "Како мотивисати ученике 21. века?".

Организатор програма: Удружење грађана Образовни импулс

Реализатори: Александра Бакрач, Нада Вуканић, Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци,

Компетенција: компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљеви: Оспособљавање наставника да подстакне и заинтересује ученика за процес наставе и учења. Оспособљавање наставника да управља мотивацијом за учење. Унапређивање компетенција за коришћење различитих средстава и техника приликом мотивације ученика.

Специфични циљеви: Упознавање са основним карактеристикама мотивације, разумевање фактора који утичу на мотивацију ученика. Унапређивање компетенција наставника за подстицање мотивације ученика. Оспособљавање наставника за препознавање узрока немотивисаности ученика за учење и постигнућа. Овладавање специфичним начинима мотивације ученика применом веб алата у процесу наставе и учења. Оснаживање наставника за примену различитих наставних метода у циљу повећања мотивације за школско и саморегулисано учење. Оспособљавање наставника за примену мотивационих средстава и техника у процесу планирања и реализације наставног процеса. Оснаживање наставника за коришћење похвала и награда у циљу јачања самопоуздања ученика и развијања свести о улози у процесу учења.

Теме програма:

1. дан
Уводна радионица – узроци немотивисаности ученика Пауза Теорија о мотивацији – Шта знамо о мотивацији?Пауза Примери добре праксе – наставне методе Пауза Примери добре праксе – примена веб алата

2. дан
Технике за ефикасно учење Мотивациона средства као признања за напредак у учењу Пауза Како мотивисати ученике 21.века? – израда и представљање плана часа Пауза Како мотивисати ученике 21.века? – Израда припреме и материјала за час Пауза Презентација израђеног материјала и вредновање програма

Пратите нас

Image

Адреса

ЈНА 34, 26220 Ковин

Телефон

013/741-081
013/744-895

Е-пошта

uprava@os-djurajaksic.edu.rs