Школска 2019/2020. година

Крај школске 2019-2020. године - II1 одељење

Крај школске 2019-2020. године - II1 одељење

Ђаци II1 одељења су успешно завршили други разред.Уз велику помоћ родитеља и добру сарадњу са учитељицом савладали су градиво и учествовали у заједничким активностима које су објављене на сајту школе. Послали су своје фотографије и тако обележили крај другог разреда.
Велики поздрав за све ученике, родитеље и пријатеље наше школе.
Учитељица Ђукић Хермина

Екскурзија ученика 8. разреда

Екскурзија ученика 8. разреда

25. и 26. јун 2020. година

Завршни испит - упутсво за ученике и родитеље

Завршни испит - упутсво за ученике и родитеље

Датуми испита:

 • Тест из српског/матерњег језика је 17. јуна 2020. oд 9.00 до 11.00
 • Тест из математике је 18. јуна 2020. oд 9.00 до 11.00
 • Комбиновани тест је 19. јуна 2020. oд 9.00 до 11.00

Дозвољени прибор за ученике:

 • ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна оловка, гумица и плава хемијска оловка коју добија у школи (не пиши бриши),
 • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, гумица, плава хемијска оловка коју добија у школи (не пиши бриши), троугао, лењир и шестар;
 • Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке. Ученик у школу не доноси плаву хемијску оловку већ само графитну оловку.
 • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
 • У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
 • Сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15. Пре него пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит, ученици иду на разговор са одељенским старешином од којег ће добити ђачку књижицу и налепнице;
 • Од личних ствари на испит се може унети само вода, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
 • Приликом доласка на испит, ученици се морају придржавати свих прописаних мера које се тичу превенције ширенја COVID-19 вируса

 Опште напомене

 • Плаву хемијску оловку ће школа обезбедити за сваког ученика. Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. Тзв. хемијска оловка пиши-бриши има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

МОЛЕ СЕ РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ ДА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈУ КОМПЛЕТНО
УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 

01dl1

Преузми
Упутство за ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика


 

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Привремени резултати завршног испита објављују се у школи до 8.00 часова на дан предвиђен календаром испитних активности.

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест. Увид може да оствари и електронским путем, помоћу корисничког имена и лозинке. Одштампано корисничко име и лозинка којом ученик приступа сајту на коме ће бити објављени резултати http://zios.mpn.gov.rs/ налази се на идентификационом обрасцу - примерак за ученика који је ученик добио приликом предаје теста, по завршетку рада дежурном наставнику (омотница теста).

Такође, увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у школи од 8.00 до 15.00 часова на дан објављивања привремених резултата.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи приговор првостепеној комисији.

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор првостепеној комисији након увида у тест на дан објављивања привремених резултата од 8.00 до 16.00 часова искључиво у писаној форми на Обрасцу 11. Овај образац родитељ, односно други законски заступник добија у школи. Родитељ/ други законски заступник попуњава два примерка приговора. Један примерак обрасца задржава родитељ/други законски заступник, а други остаје у школи. Оверену и заведену копију школска комисијa електронски доставља првостепеној комисији за решавање приговора. У наслову мејла, школска комисија наводи назив школе, место и редни број приговора.

Школа подноси приговор првостепеној комисији која је одређена за решавање приговора родитеља или другог законског заступника ученика њихове школе (Прилог 7).

Комисије за приговоре чине предметни наставници који су учествовали у прегледању и то по три наставника за приговоре на резултате теста из српског, односно матерњег језика и математике, и пет наставника који су учествовали у прегледању комбинованог теста. Број тимова односно чланова комисије за приговоре одређује окружна комисија, према проценама које је направила Централна комисија. Председник окружне комисије именује председника и чланoве првостепене комисије за приговоре.

Првостепена комисија за приговоре истог дана одговара на све пристигле приговоре.

Одговор првостепене комисије (Образац 11а) оверава се и заводи (заједно са приговором) и као такав електронским путем шаље школској комисији.

Школска комисија штампа одговор првостепене комисије у два примерка, оверава и заводи. Један примерак доставља родитељу/другом законском заступнику периоду од 15.30 до 17 часова истог дана када је приговор уложен. Друга копија остаје у школи.

Првостепена комисија за приговоре записник првостепене комисије на пристигле приговоре доставља Комисији за контролу и корекцију података у бази.

Уколико ученик није задовољан одговором првостепене комисије за приговоре, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе приговор другостепеној комисији на дан предвиђен календаром испитних активности од 8.00 до 15.00 часова.

Право приговора другостепеној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор првостепеној комисији за приговоре. Уз приговор другостепеној комисији родитељ, односно други законски заступник, обавезно прилаже и одговор првостепене комисије за приговоре.

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор другостепеној комисији искључиво у писаној форми на Обрасцу 12. Овај образац родитељ, односно други законски заступник добија у школи. Родитељ/ други законски заступник попуњава два примерка приговора. Један примерак обрасца задржава родитељ/други законски заступник, а други остаје у школи. Оверену и заведену копију школска комисије електронски доставља другостепеној комисији за решавање приговора. У наслову мејла, школска комисија наводи назив школе, место и редни број приговора.

Приговори другостепеној комисији достављају се електронским путем, на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Поред приговора другостепеној комисији, школска комисија електронски доставља и приговор и одговор првостепене комисије од претходног дана.

Другостепена комисија за приговоре истог дана одговара на све пристигле приговоре. Одговор другостепене комисије (Образац 12а) оверава се и заводи (заједно са приговором) и као такав електронским путем шаље се школској комисији.

Школска комисија штампа одговор другостепене комисије у два примерка, оверава и заводи. Један примерак доставља родитељу/другом законском заступнику у периоду од 15.30 до 17 часова истог дана када је приговор уложен. Друга копија остаје у школи.

Одлука другостепене комисије за приговоре је коначна. Комисија за спровођење завршног испита у основном образовању и васпитању, за школску 2019/2020. годину не решава приговоре на резултате завршног испита.

Првостепена комисија, након одговора на све приговоре, попуњава записнике у складу са предметом на који је уложен приговор (Образац 13,13а и 13б). Када је реч о приговорима на комбиновани тест попуњавају се појединачни обрасци за сваки предмет у комбинованом тесту. Комисија сачињава записник само за оне приговоре код којих је дошло до промене у бодовима. Саставни део записника првостепене комисије су копије приговора, као и одлука првостепене комисије по наведеном приговору.

Одбијени приговори, односно приговори код којих нема промена у бодовима не уносе се у записник. Првостепена комисија записник оверава, заводи и шаље електронским путем Комисији за контролу и корекцију података у бази.

Комисија за контролу и корекцију података у бази, на основу записника првостепене комисије, уноси измене у бази прелиминарних резултата до краја првог дана за жалбе.

Другостепена комисија, након решавања свих приговора упућених другостепеној комисији, сачињава записник на пристигле приговоре у складу са предметом на који је уложен приговор (Образац 14, 14а,14б). Када је реч о приговорима на комбиновани тест попуњавају се појединачни обрасци за сваки предмет у комбинованом тесту.

Комисија сачињава записник само за оне приговоре код којих је дошло до промене у бодовима. Саставни део записника другостепене комисије су копије приговора, одлуке првостепене комисије, као и одлука другостепене комисије по наведеном приговору.

Одбијени приговори, односно приговори код којих нема промена у бодовима не уносе се у записник. Другостепена комисија записник оверава, заводи и шаље електронским путем Комисији за контролу и корекцију података у бази.

Комисија за контролу и исправност података, на основу достављеног записника другостепене комисије уноси у базу све промене у бодовима.

 

 

 

Општински актив професора српског језика и књижевности

Општински актив професора српског језика и књижевности

У среду,3.јуна 2020.године професори српског језика и књижевности први пут су приступили електронском прегледању тестова такозване мале матуре...

ТВ припремна настава

ТВ припремна настава

Од 3. до 15. јуна 2020. на каналу РТС 3, од 13.15 до 16.00, биће емитована припремна настава на даљину за ученике осмог разреда...

Час ликовне културе – 4-1 одељење

Час ликовне културе – 4-1 одељење

Ученици 4-1 урадили су на часу ликовне културе дивне радове.

Заказивање термина за упис и тестирање будућих првака

Заказивање термина за упис и тестирање будућих првака

Тестирање ученика и упис у школу ће се обавити у периоду од 1. јуна до 20. јула 2020. године...


Поштовани родитељи будућих првака,
Тестирање ученика и упис у школу ће се обавити у периоду од 1. јуна до 20. јула 2020. године.

Заказивање термина тестирања телефонским позивом биће извршено у периоду од 27. маја до 3. јуна тако што ће педагог школе, Иванка Момиров, контактирати родитеље у циљу утврђивања тачног термина за тестирање.

Упис и тестирање ће се вршити истог дана.

Предуслов за тестирање и упис јесте обављен лекарски преглед. Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем.

Све додатне информације у вези са уписом ученика и тестирањем можете добити:

 • путем телефона: 064/824-71-40 (Иванка Момиров)
 • путем е-поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Електронско заказивање за упис и тестирање првака почиње од 28. маја

Електронско заказивање за упис и тестирање првака можете извршити самостално путем сајта еУправе.

Опширније:http://www.mpn.gov.rs/elektronsko-zakazivanje-za-upis-i-testiranje-prvaka-pocinje-od-28-maja/

Дана пчела - I-1 одељење

Дана пчела - I-1 одељење

Поводом Дана пчела у оквиру пројектне наставе, прваци I-1 направили су своје пчелице...

Ликовна култура - Маштовито сликање, радови I2

Ликовна култура - Маштовито сликање, радови I2

На часу ликовног, 6.маја 2020. године, препустили смо се машти и насликали дрво. Ево наше изложбе радова!

Радове радили: Јана Михајловић, Андреј Ђурин, Андреј Илић (три рада), Виктор Барабаш, Дуња Јелић, Ксенија Андрић, Никола Милић, Николина Вилушић, Нина Доватов, Нина Ђондовић, Сара Милутинов (два рада), Филип Мариновић.


Марија Поповић

20.мај, Светски дан пчела - радови I2

20.мај, Светски дан пчела - радови I2

На иницијативу Словеније, од 2018. године, 20.маја обележавамо Светски дан пчела, најважнијих опрашивача, од којих зависи трећина произведене хране на планети!

Поводом заштите пчела и очување пчеларства, ученици I2, направили су занимљиве и креативне радове.

Радове радили: Алекса Антанасијевић, Андреј Ђурин, Андреј Илић, Виктор Барабаш, Дуња Јелић, Душан Милошевић, Јана Михајловић (као пчелица и рад), Никола Милић, Николина Вилушић, Нина Доватов, Петар Домокош, Сара Милутинов, Теодора Стојковић.

                                               

Марија Поповић

Радови ученика I1 i I2

Радови ученика I1 i I2

Генерална скупштина Уједињених нација је 15.мај прогласила Светским даном породица, који се први пут обележио 1994.године, под слоганом "Да породични дан не чине ствари, него срдачни односи родитеља и деце".

Играчке 1-1

Играчке 1-1

На часовима ликовног ученици су имали задатак да од различитог материјала направе намештај за лутке, а дечаци су  правили аутомобиле и камионе.

Радови ученика 4-1 поводом Светског дана пчела

Радови ученика 4-1 поводом Светског дана пчела

Ученици су на часу правили пчеле и посуде.

Стрип на тему "Избирачица"

Стрип на тему "Избирачица"

Ученици  6/1 и 6/3 читали су познату комедију Косте Трифковића - Избирачицу.

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину

Уџбеници који ће се у ОШ "Ђура Јакшић" Ковин користити током школсе 2020/2021. године

Композиције од различитих облика и материјала

Композиције од различитих облика и материјала

 

Ученици lll /1 направили су композиције од различитих облика и материјала. 

Валентина Жеберан

Ликовна култура - Амбијент ентеријера I2

Ликовна култура - Амбијент ентеријера I2

Изложба маштовитих и креативних радова

Час ликовне културе ученика 4-1

Час ликовне културе ученика 4-1

На часу ликовне културе ученици 4-1 су научили да праве маске...

Ликовни радови ученика 1/1 одељења

Ликовни радови ученика 1/1 одељења

Радујемо се пролећу и лепом времену.
И наш цртежи су препуни расцветалог дрвећа и цвећа.

Поздрав другарима и свим запосленима школе,
I-1 са учитељицом Весном.

Радови ученика II 1 одељења

Радови ученика II 1 одељења

На часовима Ликовне културе,Света око нас и Пројектне наставе ученици су учили да праве украсе за рођенданско славље,композиције од употребних предмета и музичке инструменте.Били су веома вредни и креативни.Уживајте гледајући њих и њихове радове!

Радови Анабеле Миладиновић

Радови Анабеле Миладиновић

Ученица Миладиновић Анабела, ученица 4-1 одељења, направила је креативну маску коју нам је представила путем Google учионице...

Рођендански радови I-1 одељења

Рођендански радови I-1 одељења

На часовима ликовног научили смо да правимо украсе за рођенданска славља....

Међународни дан ватрогасаца - радови I1 и I2 одељења

Међународни дан ватрогасаца - радови I1 и I2 одељења

4. мај - Међународни дан ватрогасаца. Дан, посвећен овим невидљивим херојима!

Анализа онлајн тестова за самопроцену знања

Анализа онлајн тестова за самопроцену знања

Тест „Самопроцена знања 2020“ је први онлајн тест у Републици Србији за једну целу генерацију...

Радови ученика 1-1 одељења на тему "Дан планете Земље"

Радови ученика 1-1 одељења на тему "Дан планете Земље"

Ученици 1-1 су израђивали плакате и модел земље поводом Дана планете Земље...

Дан планете Земље - радови ученика I2 одељења

Дан планете Земље - радови ученика I2 одељења

Поводом Данa планете Земље, израђивали смо плакате.

Први пробни завршни испит - задаци и решења

Први пробни завршни испит - задаци и решења

Задаци и решења тестова

23. април - Светски дан књиге и ауторских права

23. април - Светски дан књиге и ауторских права

Светски дан књиге и ауторских права увео је УНЕСКО 1995.године...

Међународни дан планете Земље

Међународни дан планете Земље

Данашњи дан, 22. април, широм света се обележава као Међународни дан планете Земље, још од 1992. године...

Ликовни радови ученика lll/1 одељења

Ликовни радови ученика lll/1 одељења

Ученици lll/1 су били веома креативни и направили ускршњег зеку,корпице од кутије за јаја ( рециклажа - од старог предмета правимо нови) и осликали јаја за Ускрс.

Заштитимо се... поручује I2 одељење

Заштитимо се... поручује I2 одељење

Време је ванредног стања, због пандемије корона вируса COVID 19...

Ускрс - радови I2 одељења

Ускрс - радови I2 одељења

Ове године, велики хришћански празник, Ускрс, прославили смо на сасвим другачији начин, у другачијим условима...

Ликовна култура I2 одељења - Позориште сенки

Ликовна култура I2 одељења - Позориште сенки

Позориште сенки је настало на Далеком и Блиском истоку. У Европу је стигло у 18.веку. У позоришту сенки приказиване су бајке. 

Ликовна култура - радови I2 одељења

Ликовна култура - радови I2 одељења

На часовима Ликовне културе, за време наставе на даљину, настали су наши радови на тему "Симболи наше домовине".

Марија Поповић

Пројектна настава I2 одељења

Пројектна настава I2 одељења

У оквиру Пројектне наставе, на тему Екологија, од материјала за рециклажу, направили смо ове дивне саксије...

Срећан Ускрс

Срећан Ускрс

Драги ученици, родитељи и сви пријатељи наше школе, срећан Ускрс жели вам колектив Основне школе "Ђура Јакшић" Ковин.

Paște fericit! Срећан Ускрс!

Paște fericit! Срећан Ускрс!

Ученици нижих разреда који похађају наставу румунског језика желе вам: „Paște fericit! Срећан Ускрс!“

У очекивању Ускрса - II1 одељење

У очекивању Ускрса - II1 одељење

У очекивању Ускрса а повезано са Пројектном наставом на тему "Празници" ученици и њихови родитељи су се дружили, играли и уживали у украшавању јаја.Направили су и доста украса као постоља за јаја,своју собу и кућу.

II-2 одељење - украшавање ускршњих јаја

II-2 одељење - украшавање ускршњих јаја

У оквиру часа ликовне културе и пројектне наставе, ученици  II2 украшавали ускршње јаје.

Ускршсњи пројекат - енглески, немачки, румунски језик

Ускршсњи пројекат - енглески, немачки, румунски језик

Да ли је тешко спровести пројекат на даљину, а да деца не буду оптрећена? Наш одговор је не!

"Стигао је зека" - Megérkezett a nyuszi

"Стигао је зека" - Megérkezett a nyuszi

Ученици нижих разреда научили су како честитати Ускрс на мађарском језику "Boldog húsvéti ünnepeket"...

Ускршњи радови I-1 одељења

Ускршњи радови I-1 одељења

Ово су прелепи радови  првака I-1 одељења. Желимо да поздравимо све другаре и да честитамо Ускрс.

Пројекат “Keep calm and wash your hands”

Пројекат “Keep calm and wash your hands”

Драги наши ученици,
Овај пројекат је покренула наша колегиница Марија Станојоска у жељи да нас све повеже и забави. У пројекту су позвани да учествују сви ученици од 1. до 8. разреда наше школе. И како само име пројекта каже “Keep calm and wash your hands”, ми ћемо уживати у прављењу једне поруке на језику који учите, или  га већ знате код куће или сте га сами изучавали и знате га ван школе. Можете да употребите језик који год желите, што више језика то ће нам бити лепши пројекат (енглески, немачки, румунски, мађарски, руски, италијански, албански, шпански, јапански, бугарски…..то су неки језици које сам ја чула на нашим часовима:)

Циљ
Пружити подрушку свима који се труде у овој ситуацији (доктори,медицинске сестре, војска, полиција, фармацеути, продаваци, наставници, родитељи,баке, деке, ваши другари...)

Шта вам је потребно?
Добра воља пре свега, папир, лепак, гранчица или сламчица, можда маказе, фломастери или бојце :-)

Шта пишемо на заставици?
Keep calm and wash your hands, хвала, wash your hands, danke, thanks... или шта год ви желите да поручите, будите оригинални и позитивни :-)

Шта ћемо са тим?
На крају вашег задатка, потребно је да се фотографишете и пошаљете нам или  вашу фотографију са радом или само ваш рад. Те фотографије ће бити повезане у један музички видео спот, који ћемо објавити на сајту школе. Рок за израду је до после Ускрса до 23.4.2020.

За све који учествују припремићемо диплому и добиће оцену за пројекат.  Фотографије шаљете на маил ваших наставница језика.

Волела бих да нагласим да пројекат није обавезан, играјте се, правите, маштајте и уживајте!

Актив за стране језике ОШ "Ђура Јакшић" Ковин

Ускршњи радови 4-1 одељења

Ускршњи радови 4-1 одељења

У знаку обележавања Ускрса, наше креативно одељење 4-1 је направило доста радова...

Пројектни задатак на тему Васкрса

Пројектни задатак на тему Васкрса

Ученици 5/1 и 5/2 и 6/1 и 6/3 учествовали су у пројектном задатку на тему Васкрса.

Обавештење: Први пробни завршни испит

Обавештење: Први пробни завршни испит

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње школе.

Упис ученика у први разред

Упис ученика у први разред

Поштовани родитељи,
Све информације у вези уписа ученика у први разред можете добити
путем следеће имејл адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
или позивом на број 069/30-11-961 (Емилија Дракулић, секретар школе).


 

Обавештење:
Упис ученика у први разред
Упутство
за коришћење услуге
„Исказивање интересовања
за упис у основну школу“
на Порталу еУправа

01dl1Преузми
обавештење

01dl1Преузми
упутство
Дуга као порука оптимизма

Дуга као порука оптимизма

У недељи Дана школе, ученици нижих разреда који похађају наставу румунског језика учествовали су у реализацији једне лепе активности која је тренутно актуелна на глобалном нивоу.

Радови ученика 4-1 одељења

Радови ученика 4-1 одељења

Радови ученика 4-1 одељења у Google учионици.

II1 одељење - Обележавање Дана школе

II1 одељење - Обележавање Дана школе

У оквиру обележавања Дана школе ученици II1 одељења су реализовали различите активности...

Радови првака поводом Дана школе

Радови првака поводом Дана школе

I-1 поводом Дана школе да улепшамо наш сајт са дивним радовима првака. Правили су саксије од рециклираног материјала, као део нашег пројекта, позориште сенки, као и цртали школу каква нажалост сада није.

Радви ученика 4-2 одељења

Радви ученика 4-2 одељења

Ученици 4-2 одељења су на онлајн часовима били веома активни и вредни...

Међународни дан књиге за децу

Међународни дан књиге за децу

Међународни дан књиге за децу обележава се 2. априла. Установљен 1967. године на основу одлуке Унеска, како би се деци слала порука о магији књижевног надахнућа и важности развијања љубави према писаној речи. Дан књиге за децу прославља се на дан рођења Ханса Кристијана Андерсена, творца многих бајки и песама које су обележиле детињство генерација деце широм планете.

Хемичарење (видео)

Хемичарење (видео)

Занимљива хемија за 7. и 8. разред (видео)...

Дигитална припрема за малу матуру на сајту Радио-телевизије Војводине

Дигитална припрема за малу матуру на сајту Радио-телевизије Војводине

 Радио-телевизија Војводине ће од 01. априла почети да на свом сајту објављује видео прилоге задатака из седам предмета, којима је обухваћено градиво за полагање мале матуре.

Учење на даљину: Алати за припрему завршног испита

Учење на даљину: Алати за припрему завршног испита

Припрема завршног испита...

Светски дан позоришта

Светски дан позоришта

Данас је Светски дан позоришта...

Онлајн курс словеначког језика током ванредног стања

Онлајн курс словеначког језика током ванредног стања

Nekaj časa se ne bomo videvali, zato bomo tudi učitelji, ki poučujemo slovenski jeziki in kulturo v evropskih državah, ostali povezani z vami na daljavo. Sama sem se odločila, da vam bom naloge posredovala preko spletne strani, saj so na ta način informacije lažje dostopne in preglednejše. Z nekaterimi skupinami pa se bomo seveda družili tudi preko komunikacijskih orodij.

Мини пројекат - Das Coronavirus Kindern einfach erklärt

Мини пројекат - Das Coronavirus Kindern einfach erklärt

Наставница румунског језика и грађанског васпитања Ана Албу Савић и наставница немачког језика Марија Станојоска су направиле један мини пројекат...

Информације о злоупотреби Google учионице

Информације о злоупотреби Google учионице

Школа је у обавези да обавести родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, те да их информише да ће непримерено понашање ученика утицати на оцену из владања на крају школске године.

СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима

СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима

Од 23. марта 2020. године почиње са радом СОС телефонска линија0800-200-201за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима...

Како учити сам лекцију из уџбеника – рад на тексту

Како учити сам лекцију из уџбеника – рад на тексту

Овакав начин учења има мало одступања у зависности од различитих наставних предмета, али суштина је иста...

Остани код куће – слушај музику!

Остани код куће – слушај музику!

Уместо концерата за школарце који су били планирани за другу половину марта, Београдска филхармонија поклања свој деци и њиховим родитељима музичке програме за најмлађе који се могу пронаћи овде...

 Распоред емитовања образовних садржаја

Распоред емитовања образовних садржаја

Распореди наставе за основну школу

Проглашено ванредно стање у Србији, од сутра нема школе

Проглашено ванредно стање у Србији, од сутра нема школе

У Србији је због ширења коронавируса проглашено ванредно стање на територији целе земље. Од сутра је обустављена настава у школама.

Најважније информације у вези са новонасталом ситуацијом објављиваћемо на школском сајту и Facebook страници школе.

Oпштинско такмичења из историје

Oпштинско такмичења из историје

Општинско такмичење из историје одржано је 15.3.2020. у Гају, у  ОШ "Миша Стојковић"...

Општинско такмичење из биологије

Општинско такмичење из биологије

Општинско такмичење из биологије одржано је 15.3.2020. у ОШ "Десанка Максимовић" у Ковину...

Обавештење за ученике и родитеље: Превентивне мере у циљу спречавања ширења инфекција

Обавештење за ученике и родитеље: Превентивне мере у циљу спречавања ширења инфекција

Моле се ученици и родитељи да се придржавају следећих мера

Малe олимпијскe игрe - општински ниво такмичења

Малe олимпијскe игрe - општински ниво такмичења

Општинско такмичење у Малим олимпијским играма одржано је 11. марта 2020. године у спортској хали наше школе...

Школска смотра у рецитовању

Школска смотра у рецитовању

Организована је школска смотра у рецитовању...

Ученици I1 одељења обрадовали маме

Ученици I1 одељења обрадовали маме

Поводом 8. марта, ученици  I1 одељења су били вредни и креативни...

Књижевна олимпијада

Књижевна олимпијада

На Књижевној олимпијади одржаној 7.3.2020. у ОШ "Ђура Филиповић" у Плочици учествовале су и четири ученице 7. и 8. разреда наше школе...

Душан Гвозденовић освојио 3. место на Окружном такмичењу из математике

Душан Гвозденовић освојио 3. место на Окружном такмичењу из математике

На Окружном такмичењу из математике одржаном 7.03. 2020. у Вршцу, ученик Душан Гвозденовић IV -1 освојио је 3. место.

Израдили смо плакате о Осмом марту

Израдили смо плакате о Осмом марту

Ученици VI-2 одељења израдили су на часу грађанског васпитања плакате о Осмом марту, Међународном дану жена...

Угледни час „Mărțișor” (Марцишор)

Угледни час „Mărțișor” (Марцишор)

гледним часом реализованим 6. марта, завршен је низ активности посвећених румунском празнику Марцишору...

Основи безбедности деце - предавање за ученике 6. разреда (март 2020.)

Основи безбедности деце - предавање за ученике 6. разреда (март 2020.)

Ученици шестог разреда присуствовали су предавању, од стране полиције,на тему "Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа", у оквиру пројекта" Основи безбедности деце".

Основи безбедности деце - предавање за ученике 1. разреда

Основи безбедности деце - предавање за ученике 1. разреда

5.3.2020. ученицима 1. разреда, одржано је предавање у оквиру пројекта "Основи безбедности деце"...

Друштвене игре некада могу и сада

Друштвене игре некада могу и сада

Ученици II 1 одељења су уживали у дружењу и игрању друштвених игара. Играли су шах, мице , човече не љути се, домине.

План надокнаде часова и нови распоред звоњења

План надокнаде часова и нови распоред звоњења

Од уторка, 3. марта 2020. године, наша школа ће започети надокнаду часова...

Радионица „Марцишор“ у Мраморку

Радионица „Марцишор“ у Мраморку

Група ученика нижих разреда који похађају наставу румунског језика са елементима националне културе учествовали су на радионици „Марцишор...

Лепе речи су у моди

Лепе речи су у моди

У петак, 28. фебруара завршена је акција „Ево једног писма-лепе речи су у моди“...

Пројектна настава у 5. разреду - животиња коју волим

Пројектна настава у 5. разреду - животиња коју волим

Ученици 5-1 и 5-2 на часовима српског језика у оквиру пројектне наставе обрађивали су тему омиљене животиње...

Дрво генерације

Дрво генерације

Ученици четвртог разреда су са вероучитељем Душаном и својим учитељицама посадили у дворишту школе трешњу...

Обележили смо Дан ружичастих мајица

Обележили смо Дан ружичастих мајица

У нашој школи смо 27. фебруара 2020. године први пут обележили Дан ружичастих мајица...

Пројекат ученика шестог разреда

Пројекат ученика шестог разреда

Ученици VI-1 и VI-2 одељења радили су пројекат на тему Државе света...

Захтеви занимања

Захтеви занимања

Педагог школе, Иванка Момиров...

Обавештење: Распоред смена након привремене обуставе рада

Обавештење: Распоред смена након привремене обуставе рада

Након привремене обуставе рада, од понедељка, 24.фебруара 2020. године...

Нова сарадња и проширени видици

Нова сарадња и проширени видици

У уторак 4.2.2020. чланови колектива ОШ „Ђура Јакшић“ састали су се са колегама из ОШ „Олга Милошевић“ из Смедеревске Паланке...

Гогољева „Женидба“ у Народном позоришту

Гогољева „Женидба“ у Народном позоришту

У среду 12.2.2020. орагнизована је факултативна посета Народном позоришту у Београду...

Обавештење: Одлука о обустави наставе

Обавештење: Одлука о обустави наставе

Ради заштите здравља деце, настава се обуставља у периоду од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020. године...

Дан сигурнијег интернета

Дан сигурнијег интернета

Директор школе, Саша Петровић, одржао је ученицима четвртог, петог и шетог разреда предавања на тему "Безбедност деце на интернету", чиме је обележен Дан сигурнијег интернета...

Акција "Ево једног писма - Лепе речи су у моди!"

Акција "Ево једног писма - Лепе речи су у моди!"

Акција траје од 10. до 14. фебруара 2020. године...

СЕЛФИ алат

СЕЛФИ алат

Јануара месеце, наша школа је започела примену СЕЛФИ алата...

Немачко удружење ''Maria Theresiopolis'' - такмичење из немачког језика

Немачко удружење ''Maria Theresiopolis'' - такмичење из немачког језика

Ученик наше школе, Тадија Милошевић V-1, освојио је изванредно треће место и као награду освојио пут у Темишвар...

Обележен Прешернов дан

Обележен Прешернов дан

У петак, 7. фебруара од 18 часова у позоришној сали Центра за културу у Ковину обележен је Прешернов дан – културни празник Словенаца.

Отворена врата дефектолога

Отворена врата дефектолога

11. фебруара 2019. од 12 до 13 часова

Сеоска дворишта - I2 одељење

Сеоска дворишта - I2 одељење

Из предмета Свет око нас, учили смо и понављали о биљкама и животињама које човек гаји...

Најава: Прешернов дан

Најава: Прешернов дан

Петак, 7. фебруар 2020. од 18 часова у Центру за културу Ковин

Макете двораца - 1/1 одељење

Макете двораца - 1/1 одељење

Инспирисани животом Светог Саве, ученици 1-1 одељења су од рециклираног материјала направили макете двораца...

Школско такмичење у шаху

Школско такмичење у шаху

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су 30. јануара на Шкослком такмичењу у шаху...

Учити о прошлости је лако, само ако знаш како!

Учити о прошлости је лако, само ако знаш како!

Самостални, истраживачки рад ученика 3-2 одељења...

Упис деце у први разред

Упис деце у први разред

Упис деце у први разред основне школе обавиће се од 31. јануара до 30. априла 2020. године...

Представа "Стафаново дрво"

Представа "Стафаново дрво"

Ученици четвртог разреда Основне школе „Ђура Јакшић“ заједно са својом учитељицом Јеленом Јовановић припремили су позоришну представу „Стефаново дрво“...

Предавање на тему "Заштити од пожара"

Предавање на тему "Заштити од пожара"

 28. јануара 2020. године, припадник ватрогасне службе одржао је предавање у 6. разреду о заштити од пожара.

Прослава школске славе

Прослава школске славе

У понедељак, 27. јануара 2020. године, уз присуство бројних гостију, ученици и наставници наше школе прославили су школску славу...

Пред полазак у 1. разред

Пред полазак у 1. разред

Полазак у школу убраја се у значајне догађаје у животу детета...

Прављење переца - Прјектна настава (I2 одељење)

Прављење переца - Прјектна настава (I2 одељење)

 На часу пројектне наставе, у оквиру реализације теме "Обичаји и празници", поводом школске славе Светог Саве, правили смо переце...

Ликовна култура - III/3 одељење

Ликовна култура - III/3 одељење

Уживали смо у сликању и били смо вредни...

Пројектна настава у 1-1 одељењу: прављење переца

Пројектна настава у 1-1 одељењу: прављење переца

1-1 је на часу пројектне наставе правило переце поводом школске славе Светог Саве.

Светосавска академија у Центру за културу

Светосавска академија у Центру за културу

У петак 24.1.2020. у позоришној сали ковинског Центра за културу реализован је пригодни програм у оквиру обележавања Светог Саве...

Основи безбедности деце - предавање за ученике 6. разреда (јануар 2020.)

Основи безбедности деце - предавање за ученике 6. разреда (јануар 2020.)

 24. јануара, ученицима 6. разреда одржано је предавање у оквиру пројекта "Основи безбедности деце".

 Основи безбедности деце - предавање за ученике 4. разреда (јануар 2020.)

Основи безбедности деце - предавање за ученике 4. разреда (јануар 2020.)

 24. јануара, ученицима 4. разреда одржано је предавање у оквиру пројекта "Основи безбедности деце".

„Енергија је свуда око нас 2019“

„Енергија је свуда око нас 2019“

Андреј Ћулибрк 8-1 и Матеја Петровић 8-2 и њихов ментор Маја Обрадовић Вукосављевић освојили су 1. место у области мултимедијалних презентација у оквиру основних школа...

Усвајање немачког језика кроз мапе ума

Усвајање немачког језика кроз мапе ума

Ученици петог разреда се спремају да неке области из немачког језика усвајају кроз мапе ума. С обзиром на то да градиво уме понекада да буде обимно, наставница немачког језика се одлучила да спорведе из неких области управо ову технику ради лакшег и бољег усвајања градива.

Свима је познато да мапе ума представљају заправо графички приказ јасног, али и креативног учења

Наши ученици су почели да се спремају за овај вид учења, тако што су изабрали свог идола ( што је запровао и била једна од наставних јединица )и писали или цртали појмове у вези са њим. Веома је важно да знамо да је лева хемисмефа заправо логична и да се бави  анализом бројева, речима, логиком, док је десна хемисвера позната као креативна. Кроз мапе ума активираћемо на овај начин обе хемисвере и што лакше усвојити наставне јединице.

Како су почеле припреме наших петака, можете видети на сликама, а сваки рад је нашао месту у кабинету за немачки језик.

Стога позивамо све заинтересоване да виде наш почетак.

Хвала!

Марија Станојоска

Општинско такмичење у одбојци

Општинско такмичење у одбојци

На општинском такмичењу у одбојци, ученици наше школе освојили су треће место...

Угледни час из природе и друштва - Живот некад и сад

Угледни час из природе и друштва - Живот некад и сад

22. јануара 2020.год. у III/1 је одржан угледни час из природе и друштва...

Најава: Обележавање Дана Светог Саве

Најава: Обележавање Дана Светог Саве

Обележавање Дана Светог Саве је у пондељак, 27. јануара 2020. године у спортској сали наше школе са почетком у 11 часова...

Обележен Међународни дан загрљаја

Обележен Међународни дан загрљаја

Ученици наше школе су и ове године обележили овај датум...

Пливање за Часни крст

Пливање за Часни крст

Ученици наше школе, заједно са учитељицом Вањом, учитељицом Хермином, педагогом и директором школе, присуствовали су манифестацији "Пливање за Часни крст" у организацији Удружења спортиста "Фамилија", а под покровитељством Општине Ковин.

Двадесет пливача препливало је симболичних 33 метра, а први је до Часног крста допливао Савица Ћирков из Дубовца.

 

Реализација Пројектне наставе на тему "Обичаји и празници"

Реализација Пројектне наставе на тему "Обичаји и празници"

У оквиру теме Пројектне наставе - Обичаји и празници, ученици I-1 су правили новогодишње и божићне честитке, уредили су учионицу и на родитељском састанку, када су први пут добили ђачке књижице приредили мали пригодан програм за своје родитеље.

Обука за наставнике из области информатике

Обука за наставнике из области информатике

Директор школе, Саша Петровић, реализовао је 13. и 14. јануара обуку намењену наставницима и стручним сарадницима.

Распоред допунске наставе током зимског распуста

Распоред допунске наставе током зимског распуста

Четвртак 9.1.2020.

 9:00 – 10:30 Физика

10:30 – 12:00 Географија

 

Петак 10.1.2020.

 9:00 – 10:30 Енглески језик

10:30 – 12:00 Историја (додатна)

10:30 – 12:00 Математика

 

Понедељак 13.1.2020.

 9:00 – 10:30 Биологија

10:30 – 12:00 Немачки језик

 

Уторак 14.1.2020.

 9:00 – 10:30 Хемија

10:30 – 12:00 Српски језик

 

Додатна настава ће се одржавати  у договору са предметним наставницима.

Срећни божићни и новогодишњи празници!

Срећни божићни и новогодишњи празници!

Срећне божићне и новогодишње празнике жели вам колектив ОШ "Ђура Јакшић" Ковин.

Божић у Румунској православној цркви

Божић у Румунској православној цркви

Ученици виших и нижих разреда наше школе који похађају наставу румунског језика са елементима националне културе посетили су 25. децембра, на Божић, Румунску православну цркву.

Ученици виших и нижих разреда наше школе који похађају наставу румунског језика са елементима националне културе посетили су 25. децембра, на Божић, Румунску православну цркву. Том су приликом певали и рецитовали божићне песме и добили слатке пакетиће од Божић Бате. Свештеник Василика Јанку похвалио је децу, придружио им се у певању и изразио изузетно задовољство што се у Ковину негује румунски језик.

Наставница румунског језика
Ана Албу Савић

Велики успех наших ученица на Међународном квизу такмичења „Немањићи“

Велики успех наших ученица на Међународном квизу такмичења „Немањићи“

Од 50 екипа које су прошле први елиминациони круг на Међународном такмичењу „Немањићи“, екипа „Атина“ коју чине ученице наше школе освојила је 17. место...

Крај 1. полугодишта, зимски распуст и почетак 2. полугодишта

Крај 1. полугодишта, зимски распуст и почетак 2. полугодишта

Крај 1. полугодишта

У понедељак 23. децембра је последњи наставни дан првог полугодишта.
Нижи разреди ће бити у преподневној, а виши у поподневној смени.


Зимски распуст

Зимски распуст почиње 24. децембра 2019. године, а завршава се 14. јануара 2020. године.Почетак 2. полугодишта

Први наставни дан другог полугодишта јесте 15. јануар 2020.

Од 15. до 24. јануара 2020. нижи разреди ће бити у преподневној, а виши у поподневној смени.


 

Распуст без суза

Распуст без суза

Текст припремила педагог школе Иванка Момиров...

Продајни базар ученичких радова

Продајни базар ученичких радова

Пследњег наставног дана 23.12. ученици су традиционално приредили продајни базар...

Обавештење о правима лица и заштити права лица по закону о заштити података о личности

Обавештење о правима лица и заштити права лица по закону о заштити података о личности

Обавештење о правима лица и заштити права лица по закону о заштити података о личности

Актив жена 1. Месне заједнице Ковин

Актив жена 1. Месне заједнице Ковин

Чланице Актива жена 1. Месне заједнице организовале су новогодишњи пријем за ученике наше школе.

Позоришна представа за крај полугодишта

Позоришна представа за крај полугодишта

„Новогодишњи телевизијски шоу“, позоришна представа у реализацији драмске секције наше школе, одиграна је у петак 20.12.2019. у Центру за културу у Ковину...

Резултати Општинског такмичења из математике за ниже разреде

Резултати Општинског такмичења из математике за ниже разреде

Пре пар дана су стигли коначни резултати са Општинског такмичења из математике...

Најава: представа "Новогодишњи телевизијски шоу"

Најава: представа "Новогодишњи телевизијски шоу"

„Новогодишњи телевизијски шоу“ ће бити одиграна 20.12.2019. од 12.00 за ученике виших разреда...

 Пројекат 8. разреда - немачки језик

Пројекат 8. разреда - немачки језик

Радионица под називом „Soziale Netzwerke“ је нашим осмацима пружила могућност да своје досадашње знање, али и вештине из информатике и ликовног буду у вези са немачким језиком.

Пројекат 6. разреда - немачки језик

Пројекат 6. разреда - немачки језик

Шестаци нам поручију: 366 Tage Glück, Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit – das sind meine Wünsche für Dein Jahr 2020

 Пројекат 5. разреда - немачки језик

Пројекат 5. разреда - немачки језик

Наши ученици петог разреда су били веома марљиви на радионицама немачког језика и заједно са наставницом немачког језика су се потрудили да свима честитају Нову годину...

Угледни час оца Душана

Угледни час оца Душана

Отац Душан Васић је 17. децембра одржао угледни час ученицима трећег разреда...

"Како мотивисати ученике 21. века?"

"Како мотивисати ученике 21. века?"

У нашој школи је 13. и 14. децембра организован семинар под називом "Како мотивисати ученике 21. века?"...

Пројекат 7-1 одељења - немачки језик

Пројекат 7-1 одељења - немачки језик

Ученици одељења VII-1 су се потрудили да нам на што бољи начин презентују Нову годину и Божић...

 Пројекат 7-2 одељења - немачки језик

Пројекат 7-2 одељења - немачки језик

Ученици одељења VII-2 су били веома активни на пројекту ,,Landeskunde"...

Фестивал румунских коринђаљки

Фестивал румунских коринђаљки

У Мраморку је у недељу 15.12.2019. одржан Фестивал румунских коринђаљки...

Николина Илић награђена за ликовни рад на конкурсу "Твоја сигурност је у твојим рукама"

Николина Илић награђена за ликовни рад на конкурсу "Твоја сигурност је у твојим рукама"

Учешћем на конкурсу "Твоја сигурност је у твојим рукама" , ученица наше школе Николина Илић освојила је кошаркашку лопту.
Николина је на конкурсу учествовала ликовним радом који се тиче безбедности у саобраћају...

Угледни час из српског језика

Угледни час из српског језика

Наставница српског језика Марија Михајлов Ђорђевић одржала је угледни час у 8-2 одељењу...

Обичаји и празници

Обичаји и празници

Вероучитељ, отац Душан је свим ученицима првог разреда представио обичаје у нашим крајевима за Бадње вече и Божић...

Најава: Продајни базар

Најава: Продајни базар

У понедељак, 23. децембра 2019. године биће организован Продајни базар ученичких радова...

Општинско такмичење из математике

Општинско такмичење из математике

Ученици наше школе остварили су одличне резултате на Општинском такмичењу из математике које је одржано 7. децембра у Основној школи "Јован Јовановић Змај" Ковин.

За родитеље/старатеље: Видео упутство за употребу есДневника

За родитеље/старатеље: Видео упутство за употребу есДневника

Сугеришемо да свим родитељима проследите овај видео како би и себи олакшали цео процес отварања налога за мој.есДневник портал.

Нина освојила 2. место на Окружном такмичењу у пливању

Нина освојила 2. место на Окружном такмичењу у пливању

Нина Миливојев, ученица 7-1 одељења, освојила је 2. место на Окружном такмичењу у пливању које је одржано 9. децембра на затвореном базену СЦ „Стрелиште“ у Панчеву.

Честитамо Нини на одличном успеху и желимо јој још пуно успеха!

ninamilivojevpliv

Фестивал науке 2019.

Фестивал науке 2019.

У петак 6.12.2019. ученици и професори ОШ „Ђура и Јакшић“ и ОШ „Десанка Максимовић“ посетили су Фестивал науке...

 Резултати Међународног квиз такмичења „Немањићи“ - I елиминациони круг

Резултати Међународног квиз такмичења „Немањићи“ - I елиминациони круг

Од 339 пријављених екипа на Међународном такмичењу „Немањићи“, екипа „Атина“ коју чине ученице наше школе освојила је 9. место...

Посета Српској православној цркви

Посета Српској православној цркви

У оквиру пројекта „Лепог понашања“ и „Обичаја и празника“, ученици првог разреда посетили су Српску православну цркву...

Школско двориште - сеча сувих грана

Школско двориште - сеча сувих грана

Инспекцијским надзором утврђено је да су крошње ризичнe за кориснике дворишта...

Презентације ученика 3-3 одељења

Презентације ученика 3-3 одељења

Природа и друштво зна да буде тежак предмет, али не и када се ради у групи...

Међународни квиз "Немањићи"

Међународни квиз "Немањићи"

Дана 3. 12. 2019. године ученице наше школе Невена Радић 7- 1, Анђела Илић и Милица Максимовић 8- 2, учествовале су у првом елиминационом "оnline" Међународном квизу "Немањићи".

Представа за Десанкину школу

Представа за Десанкину школу

Позоришна представа „Плава звезда“ ипак је своје последње играње поделила са својим вршњацима – ученицима ОШ „Десанка Максимовић“...

Облици рељефа -> 2-1 одељење

Облици рељефа -> 2-1 одељење

Ученици 2- 1 одељења су на часу Света  око нас од пластелина правили облике рељефа и облике где се појављују воде...

Општинско такмичење у фудбалу

Општинско такмичење у фудбалу

Дана 28.11.2019. и 29.11.2019.  одржано је Општинско такмичење у фудбалу за ученике основних школа...

Посета библиотеци - 4. разред

Посета библиотеци - 4. разред

Ученици четвртог разреда су се 29. новембра у библиотеци "Вук Караџић" Ковин дружили са песницима...

Нови распоред часова за више разреде

Нови распоред часова за више разреде

Нови распоред часова важи од 2. децембра 2019. године

Учимо и играмо се

Учимо и играмо се

Ученици I-1 кроз игру, учили су о ваздуху...

I-2 одељење у свету књига Примљене

I-2 одељење у свету књига Примљене

У оквиру пројектне наставе, завршена је и друга тема у l-2 одељењу...

Посета градској библиотеци

Посета градској библиотеци

У четвртак 28.11.2019. године петнаест ученика виших разреда су са библиотекарком школе посетили Градску библиотеку...

Бесплатна смартинг радионица у оквиру сарадње ССШ "Васа Пелагић" Ковин са Универзитетом Сингидунум

Бесплатна смартинг радионица у оквиру сарадње ССШ "Васа Пелагић" Ковин са Универзитетом Сингидунум

У суботу 7.12.2019. у Данијеловој 32 од 10-14h у сали Е01, организује се бесплатна смартинг радионица...

Предавање на тему "Превенција болести зависности код младих"

Предавање на тему "Превенција болести зависности код младих"

27.11.2019. године одржаоно је предавање на тему "Превенција болести зависности код младих"...

Најава: представа "Плава звезда"

Најава: представа "Плава звезда"

Позоришна представа драмске секције наше школе "Плава звезда" последњи пут се изводи у четвртак 28.11.2019 од 18.00 у Центру за културу Ковин...

Представа "Пажљивко" за ученике првог разреда

Представа "Пажљивко" за ученике првог разреда

У уторак 26.11.2019. ученици првог разреда гледали су представу "Пажљивко"...

Чеп за хендикеп

Чеп за хендикеп

Хуманитарна акција “Чеп за хендикеп" у нашој школи се одвија током читаве школске године...

Основни безбедности деце (новембар) - 1. разред

Основни безбедности деце (новембар) - 1. разред

22. новембра у току 1. и 2. часа одржано је предавање „Шта ради полиција?“...

Предавање на тему "Заштити од пожара"

Предавање на тему "Заштити од пожара"

У петак 22. новембра ватрогасци су одржали предавање у четвртом разреду о заштити од пожара...

Професионална оријентација ученика

Професионална оријентација ученика

Убрзо ћете се наћи на раскрсници путева. Којим путем желим да кренем, чиме ћу се бавати у животу.

Угледни час наставника Александра Милошевића

Угледни час наставника Александра Милошевића

 Наставна јединица: Производња електричне енергије (врсте и типови електрана)

Oтказана позоришна представа "Аутобиографија"

Oтказана позоришна представа "Аутобиографија"

Позоришна представа "Аутобиографија", која је требало да буде играна сутра 21.11.2019.од 12.00 у Центру за културу Ковин за ученике, отказана је од стране извођача.

"Бајка о рибару и рибици"

"Бајка о рибару и рибици"

Ученици нижих разреда гледали су представу "Бајку о рибару и рибици"...

Групни рад ученика III-2

Групни рад ученика III-2

Наши први групни радови на тему “Култивисане, копнене животне заједнице”...

Корисни савети за ученике

Корисни савети за ученике

Како учити? | 9 савета за успешно учење | Технике учења | Како учити песмицу напамет

Завршена друга тема Пројектне наставе у I-1 одељењу

Завршена друга тема Пројектне наставе у I-1 одељењу

На паноу испред учионице виде се ученичке активности: посете и учлањење у библиотеке, али најзанимљивије су њихове сликовнице. Права је на тему омиљених ликова из бајки, а друга шта их чини срећним?

Животиње од шишарки и пластелина у l-2 одељењу

Животиње од шишарки и пластелина у l-2 одељењу

Ученици l-2 одељења су на часу ликовне културе направили разне занимљиве животиње, користећи  шишарке, кестење, лешнике, гранчице и орахе, којима су додавали пластелин.

Церемонија обележавања Дана ослобођења Ковина у Првом светском рату

Церемонија обележавања Дана ослобођења Ковина у Првом светском рату

Општина Ковин, у сарадњи са Удружењем потомака ратника ослободилачких ратова 1912-1918. и поштовалаца Ковин, организовала је церемонију обележавања Дана ослобођења Ковина у Првом светском рату крај споменика Мира и разумевања на Војничком гробљу у уторак, 12. новембра. Том приликом обележена је годишњица страдања српских и аустро-угарских војника, који су као рањеници из борби за Смедерево преминули 1915. године у болници Црвеног крста у Ковину. Бројне делегације положиле су венце и цвеће крај спомен—обележја интернирцима страдалим у пожару у транзитном логору Свилара у Ковину крајем Великог рата.

 Културно-уметнички програм наших ученика поводом Дана примирја у Првом светском рату

Културно-уметнички програм наших ученика поводом Дана примирја у Првом светском рату

У спортској хали наше школе, за ученике нижих разреда организован је културно-уметнички програм поводом Дана примирја у Првом светском рату...

Свечаности поводом педесетогодишњице карате клуба „Раднички" Ковин

Свечаности поводом педесетогодишњице карате клуба „Раднички" Ковин

Свечаности поводом педесетогодишњице карате клуба „Раднички" Ковин одржана је 9. новембра у Центру за културу Ковин...

Пројектна настава: Ученици I-2 одељења у школској библиотеци

Пројектна настава: Ученици I-2 одељења у школској библиотеци

У оквиру предмета Пројектна настава, ученици l-2 одељења посетили су школску библиотеку и постали члан исте...

11. и 12. новембар

11. и 12. новембар

У понедељак 11. новембра је нерадни и ненаставни дан и тада се обележава Дан примирја у Првом светском рату.  У уторак, 12. новембра 2019. године, настава се изводи према распореду од понедељка.

Пројектна настава у I-1 одељењу: "Безбедно до школе"

Пројектна настава у I-1 одељењу: "Безбедно до школе"

Посетом родитеља, обиласком изложбе ученика I-1 на тему „Безбедно до школе“, као и предавањем господина Терзића испред локалне заједнице и представника Црвеног крста, завршена је прва тема Пројектне наставе првог разреда...

Пројектна настава - II 1 одељење

Пројектна настава - II 1 одељење

Ученици II 1 одељења у оквиру реализације теме Пројектне наставе "Жута чаробница" обновили су знања о јесени и научили нешто ново.

Предавање о безбедности у саобраћају "Још увек возим"

Предавање о безбедности у саобраћају "Још увек возим"

У петак 1. новембра 2019. године, у конференцијској сали Општинске управе Ковин, одржано је предавање о безбедности у саобраћају за ученике 8. разреда наше школе.

Дефектолог у нашој школи

Дефектолог у нашој школи

У нашој школи ће до краја школске године радити дипломирани дефектолог Марија Станић...

Час ликовне културе у III-1 одељењу

Час ликовне културе у III-1 одељењу

Правоугаоник, квадрат, троугао, круг, кружница и готова је шарена птичица!

Животиње од сувог лишћа - II1 одељење

Животиње од сувог лишћа - II1 одељење

Данас су ученици II-1 одељења били веома креативни. Од сувог лишћа су правили животиње...

Аљоша бриљирао на Међународном фестивалу за младе таленте у Прагу

Аљоша бриљирао на Међународном фестивалу за младе таленте у Прагу

 Аљоша је у категорији „pop-jazz-solo vocal“ освојио прво место..

Даница Анђелков у гостима код 4/2 одељења

Даница Анђелков у гостима код 4/2 одељења

У гостима код 4/2 одељења била је госпођа професор енглеског језика Даница Анђелков...

Посета ученика 8. разреда Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин

Посета ученика 8. разреда Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин

Учeници осмих рaзрeдa ОШ "Ђура Јакшић" из Ковина, заједно са директором Петровић Сашом и наставницама Аном Ритопечки и Маријом Станојоском, пoсeтили су данас Средњу стручну школу "Васа Пелагић" Ковин.

Jeсења садња цвећа

Jeсења садња цвећа

Вредни помоћни радници наше школе посадили су цвеће које смо добили на поклон од Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин...

Приручник "Дигитално насиље - превенција и реаговање"

Приручник "Дигитално насиље - превенција и реаговање"

Приручник Дигитално насиље – превенција и реаговање намењен  је ученицама и ученицима, наставницама  и наставницима,  родитељима, као и свима који раде  на заштити деце и младих од насиља, злостављања и занемаривања.

Halloween на часу енглеског језика

Halloween на часу енглеског језика

У среду 30. октобра, на часу енглеског језика, ученици V-1 одељења имали су прилику да покажу шта знају о традиционалном празнику људи са енглеског говорног подручја - Halloween.

Ученици су радили у групама и показали своја умећа и таленте кроз различите активности. Једна група је направила презентацију која је садржала историјске чињенице као и обичаје везане за празник, други су правили паное на српском и енглеском језику на којима су показали и свој таленат за сликање и цртање. Неки од ученика су донели украсе, а на самом часу смо правили духове и украсили кабинет. Ту су биле и чувене резбарене бундеве Jack-o'-lanterns и незаобилазни костими и маске који су употпунили доживљај празника.

На крају часа смо глумили trick or treating и почастили се слаткишима и "страшним" колачима које су направили ученици.

Сви смо научили нешто ново и сјајно се забавили.

Маријана Илић

Девојчице прве на Oпштинском првенству у кошарци

Девојчице прве на Oпштинском првенству у кошарци

На Oпштинском првенству у кошарци за дечаке и девојчице, ученице наше школе освојиле су прво место...

Пројектнa наставa: "У свету књига"

Пројектнa наставa: "У свету књига"

Ученици I-1 одељења у оквиру реализације друге теме Пројектне наставе "У свету књига" учланили су се у нашу школску библиотеку.

Луткарско позориште у учионици

Луткарско позориште у учионици

У оквиру пројектне наставе на часовима српског језика и књижевности ученици 5. разреда имали су задатак да осмисле и реализују своју луткицу и савладају текст радио-драме „Капетан Џон Пиплфокс“ Душка Радовића.

Пројектна настава - прваци у библиотеци

Пројектна настава - прваци у библиотеци

У оквиру пројектне наставе ученици I1 и I2 заједно са својим учитељицама посетили су Градску библиотеку ,,Вук Караџић" у Ковину.

„Ђурићи“ на Сајму књига 2019.

„Ђурићи“ на Сајму књига 2019.

И ове године је ОШ „Ђура Јакшић“ у бројном саставу посетила Сајам књига у Београду...

Час музичке културе: Праисторија кроз игру

Час музичке културе: Праисторија кроз игру

Ученици V1 и V 2, кроз обраду наставне јединице Музика у праисторији, показали су изузетну креативност и маштовитост, па из тог разлога ево их на сајту школе..

Математика - I-1 одељење

Математика - I-1 одељење

Ученици I-1 кроз игру, Монтесори методе уче прве бројеве...

Продужени боравак: Јесен

Продужени боравак: Јесен

Прође лето, дође јесен, а наши ђаци и учитељица Александра је овако представљају јесен...

Основни безбедности деце (октобар) - 6. разред

Основни безбедности деце (октобар) - 6. разред

Данас је у нашој школи одржана наставна јединица „Полиција у служби грађана" у оквиру пројекта „Основи безбедности деце"...

Четвртаци на представи и амбијенталној настави

Четвртаци на представи и амбијенталној настави

Данас смо уживали у позоришној представи која је везана за безбедност ученика у саобраћају, након чега само одржали амбијенталну наставу.

Мађарски језик - 3. разред

Мађарски језик - 3. разред

Ученици 3. разреда научили су називе јесењег воћа на мађарском језику...

Представа „Ко саобраћајна првила следи, за саобраћај више вреди“

Представа „Ко саобраћајна првила следи, за саобраћај више вреди“

17. октобра су учeници наше школе у оквиру акције „Безбедност деце у саобраћају“ гледала представу „Ко саобраћајна првила следи за саобраћај више вреди“. Кроз представу су обновили саобраћајна правила која су знали, али су научили и нека нова.

Актив жена Прве месне заједнице Ковин

Актив жена Прве месне заједнице Ковин

Чланице Актива жена Прве МЗ Ковин у четвртак 17.10.2019. године, организовале су пријем за најмлађе ученике ОШ "Ђура Јакшић"...

Представа "Мала грешка у саобраћају, велика цена!"

Представа "Мала грешка у саобраћају, велика цена!"

У оквиру пројекта "Безбедност деце у саобраћају" 16.10.2019. године у 10h у Центру за културу Ковин одржана је позоришна представа "Мала грешка у саобраћају, велика цена!"

Дечја недеља: Награђени ученици током Дечје недеље

Дечја недеља: Награђени ученици током Дечје недеље

 Дечја недеља: Награђени ученици током Дечје недеље

Представа „Локи Потер и Пехаведор“

Представа „Локи Потер и Пехаведор“

Ученици трећег и четвртог разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Ковина, који су прошли радионице из програма Промоције хуманих вредности Црвеног крста Ковин организовли су представу „Локи Потер и Пехаведор“ за ученике нижих разреда. Све похвале за ученике који су учествовали и похвала за њихову учитељицу Данијелу Новокмет, која је учествовала у овом пројекту. Сценарио представе Црвеног крста Ковин су написали ПХВ едукатори и координатор.

Актив првог разреда

Представа "Мала грешка у саобраћају, велика цена!" - 1. разред

Представа "Мала грешка у саобраћају, велика цена!" - 1. разред

У уторак 15.10.2019. године организована је позоришна представа о безбедности деце у саобраћају за прваке свих основних школа општине Ковин...

Представа „Покондирена тиква“

Представа „Покондирена тиква“

Последњи дан Дечије недеље обележен је групном посетом Центру за културу где је Позориште лектира „Владимир Јевтовић“ играло позоришну представу „Покондирена тиква“...

Дечја недеља: Спортски сусрети (8. разред)

Дечја недеља: Спортски сусрети (8. разред)

У петак 11.10.2019. одиграна је фудбалска утакмица између ученика осмих разреда, као и надвлачење конопца за ученице...

Дечја недеља: Спортске и музичке игре ученика 2. разреда

Дечја недеља: Спортске и музичке игре ученика 2. разреда

У оквиру Дечје недеље ученици другог разреда су се такмичили у обилажењу на клупи и у музичкој игри Музичко колено...

Дечја недеља: Европски дан борбе против трговине људима

Дечја недеља: Европски дан борбе против трговине људима

ЈЕДАН, ДВА, ТРИ ... ЧУВАЈ СЕ ТИ!

Поводом обележавања Европског дана борбе против трговине људима, ученици продуженог боравка су, 11.10.2019., присуствовали радионици "Чувај се и ти!". Волонтери Црвеног крста, Валентина и Миљана, су на занимљив начин, кроз разговор и причу о Миши и Маши, информисале децу о опасностима и на који начин да се заштите.

Ученици су били одушевљени, а Валентини и Миљани се захваљујемо.

Учитељица Александра и ученици продуженог боравка

Дечја недеља: Представа "Пинокио"

Дечја недеља: Представа "Пинокио"

Центар за културу Ковин поводом Дечје недеље 11.10.2019. године организовао је представу за децу "Пинокио"...

Дечја недеља: Конвенција Уједињених нација о правима детета

Дечја недеља: Конвенција Уједињених нација о правима детета

Ученици шестог разреда наше школе су на часовима грађанског васпитања имали задатак да текстом, цртежом или глумом прикажу једно дечје право...

Дечја недеља: Трка за срећније детињство

Дечја недеља: Трка за срећније детињство

У четвртак 10.10.2019. одржана је Трка за срећније детињство...

Свакодневни живот у прошлости - играчке некада

Свакодневни живот у прошлости - играчке некада

На часу свакодневног живота у прошлости, ученици су направили играчке са којима су се играли њихови преци: лутке од шапурине, лопте од старих чарапа...

Дечја недеља: Предавање у СО Ковин

Дечја недеља: Предавање у СО Ковин

Представници ученичког парламента су на Дан отворених врата СО Ковин присуствовали предавању о правима на изражавање и информисање и заштите од злоупотребе у савременим и традиционалним медијима предавача Дејана Крецуља...

Дечја недеља: Квиз "Spooky science"

Дечја недеља: Квиз "Spooky science"

У среду 9.10.2019. године након у учионици за енглески језик организован је квиз "Spooky science" за ученике 8. разреда...

Дечја недеља: представа "Фрозен - шашаво залеђено краљевство"

Дечја недеља: представа "Фрозен - шашаво залеђено краљевство"

Поводом дечје недеље 9.10.2019. Градска библиотека "Вук Караџић" Ковин организовала је представу "Frozen - шашаво залеђено краљевство" за предшколце и ученике првог разреда...

Дечја недеља: Трећа општинска Олимпијада

Дечја недеља: Трећа општинска Олимпијада

У среду 09.10.2019. одржана је трећа општинска Олимпијада...

Дечја недеља: Играмо се материјалима које смо пронашли у природи

Дечја недеља: Играмо се материјалима које смо пронашли у природи

4. разред - Играмо се материјалима које смо пронашли у природи

Дечја недеља: Музички квиз

Дечја недеља: Музички квиз

У оквиру Дечје недеље, у учионици музичке културе, а за ученике 5. и 6. разреда, одржао се музички квиз...

Дечја недеља: Четвртаци у гостима код председнице општине

Дечја недеља: Четвртаци у гостима код председнице општине

Ученици четвртог разреда били су гости председнице општине Сање Петровић...

Дечја недеља: Спортски сусрети (6. разред)

Дечја недеља: Спортски сусрети (6. разред)

Дана 08.10.2019. одржано је такмичење за ученике шестог разреда у фудбалу, као и надвлачење конопца за ученице.

Дечја недеља: посета Православној цркви

Дечја недеља: посета Православној цркви

Ученици 3. разреда посетили су Православну цркву и Светосавски дом...

Дечја недеља: Посета пољопривредном газдинству породице Шмит

Дечја недеља: Посета пољопривредном газдинству породице Шмит

Други дан дечје недеље ученици I1 и I2 одељења искористили су тако што су са својим учитељицама посетили једно прелепо пољопривредно домаћинство...

Дечја недеља: "Покрени причу" у вишим разредима

Дечја недеља: "Покрени причу" у вишим разредима

 У уторак 8.10.2019. после 6. часа, ученици виших разреда такмичили су се у игри „Покрени причу“ на српском и немачком језику...

Дечја недеља: Дружење са пензионерима

Дечја недеља: Дружење са пензионерима

У оквиру Дечје недеље наши ученици су традиционално посетили Дом пензионера...

Дечја недеља: Музичке игре

Дечја недеља: Музичке игре

У понедељак 7. октобра у спортској хали сви трећаци су учествовали у занимљивим музичким играма...

Дечја недеља: Промоција књиге „Софијине мудролије“

Дечја недеља: Промоција књиге „Софијине мудролије“

7.10.2019. ученици наше школе имали су прилику да у Библиотеци „Вук Караџић“ присуствују промоцији књиге Александре Михајловић „Софијине мудролије“...

Дечја недеља: Спортски сусрети (5. и 7. разред)

Дечја недеља: Спортски сусрети (5. и 7. разред)

Дана 07.10.2019. одржано је такмичење за ученике петог и седмог разреда у фудбалу, као и надвлачење конопца за ученице.

Дечја недеља: Давно заборављене дечје игре

Дечја недеља: Давно заборављене дечје игре

Дечја недеља почела је тако што су најмлађи ученици наше школе на часу физичког васпитања оживели давно заборављене дечје игре...

Дечја недеља: "Покрени причу" у нижим разредима

Дечја недеља: "Покрени причу" у нижим разредима

Ове године је на адресу школе, као део наставног материјала, стигла и кутија са игром "Покрени причу". Ова дидактичка игра састоји се од 9 коцкица са чак 54 илустрације које показују ствари, ликове, емоције, догађаје, активности и места. Свака сличица може бити почетак неке нове приче, нове игре, асоцијације. Кроз игру могу се развијати четири језичке вештине: говорење, писање, слушање и читање.

Ми смо данас развијали тимски дух кроз креативно изражавање и машту и то на два језика, српски и енглески. План је био да укључимо румунски и мађарски, али то ћемо неки други пут. Такмичили су се тимови 4/1 и 4/2 одељења, а прикључили су се и ђаци 2/1 одељења.

Сви су покренули причу и учествовали. Било је то једно интересантно дружење.

Прича ће се наставити и у другим разредима...

Посета ученика другог разреда ДВД Ковин

Посета ученика другог разреда ДВД Ковин

У оквиру Дечје недеље, ученици другог разреда су посетили ДВД Ковин...

Дечја недеља: Банатски доручак 4-2 одељења

Дечја недеља: Банатски доручак 4-2 одељења

Направили смо доручак каква се некада спремао у Банату...

Полагање венаца на споменик палим борцима НОР-а

Полагање венаца на споменик палим борцима НОР-а

У петак, 4. октобра, поводом 75. годишњице ослобођења Ковина у 2. светском рату, у присуству многобројних делегација и уз почасну стражу припадника Војске Србије, делегација наше школе положила је венац на споменик палим борцима НОР-а.

Банатски фруштук

Банатски фруштук

Ученици трећег и четвртог разреда присуствовали су манифестацији "Банатски фруштук"...

Занимљив час ликовне културе у 3-1 одељењу

Занимљив час ликовне културе у 3-1 одељењу

Ученици 3-1 су уживали на часу ликовне културе бојећи камење...

Програм активности током Дечије недеље

Програм активности током Дечије недеље

Дечја недеља (7 - 13. октобар 2019.) се одржава под слоганом "Да параво свако - дете ужива лако" ...

Наши ученици на 50. међународном сусрету деце "Радост Европе"

Наши ученици на 50. међународном сусрету деце "Радост Европе"

Ове године одржан је 50. јубиларни међународни сусрет деце "Радост Европе" на којем су учествовали и ученици наше школе...

Радионица на тему "Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце"

Радионица на тему "Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце"

У уторак 1. октобра организована је радионица на тему "Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце"...

 Предавање на тему "Безбедност деце на интернету"

Предавање на тему "Безбедност деце на интернету"

Наш познати писац и новинар Влада Арсић, активиста  Фондације "Тијана Јурић", одржао је у нашој школи предавање на тему "Безбедност деце на интернету".

Аљоша Фила на музичком фестивалу Angel Voice

Аљоша Фила на музичком фестивалу Angel Voice

На Интернационалном музичком фестивалу Angel Voice Аљоша је у категорији "The Best Song" освојио II место...

Обележавање Дана језика

Обележавање Дана језика

Светски Дан језика 26.9.2019. обележен је на часовима језика у нашој школи...

Пројектна настава - I1 и I2 одељење

Пројектна настава - I1 и I2 одељење

Циљ овог пројекта је оспособљавање ученика да се самостално крећу у правцу кућа – школа...

Гласај и освоји кошаркашке лопте за нашу школу

Гласај и освоји кошаркашке лопте за нашу школу

Merkator-S је покренуо пројекат 2000 кошаркашких лопти школама које добију највише гласова галасањем путем сајта https://2000lopti.rs/

Бесплатни курсеви из програмирања и математике за основце

Бесплатни курсеви из програмирања и математике за основце

Фондација „Центар за младе таленте“ и ове године организује КУРСЕВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ и ПРОГРАМИРАЊА за основце (од петог разреда).

Хуманитарна акција „Друг-другу“

Хуманитарна акција „Друг-другу“

У сусрет Дечијој недељи организује се хуманитарна акција „Друг-другу“....

Посета изложби слика

Посета изложби слика

Ученици 7/2 одељења посетили су изложбу ликовних радова у Центру за културу Ковин...

Аљоша најбољи на музичком фестивалу "SOFIA GRAND PRIX"

Аљоша најбољи на музичком фестивалу "SOFIA GRAND PRIX"

Наш ученик Аљоша Фила, учествовао је на интернационалном музичком фестивалу "SOFIA GRAND PRIX" који се одржао у главном граду Бугарске, Софији у периоду од 14. до 17. септембра 2019. год.

Хуманитарна акција "Чеп за хендикеп"

Хуманитарна акција "Чеп за хендикеп"

Хуманитарна акција "Чеп за хендикеп" се у нашој школи одвија у току читаве школске године..

 Реализација Пројектне наставе у 1-2 одељењу

Реализација Пројектне наставе у 1-2 одељењу

Тема пројектне наставе за месец септембар је "Како да безбедно стигнемо у школу"...

Заборављене игре и вештине

Заборављене игре и вештине

 Дана 14.9.2019. лета у насељеном месту Плочици одржано је такмичење у играма и вештинама...

Јесењи крос

Јесењи крос

Јесењи крос организован је 14. септембра 2019. године на терену ФК "Раднички" Ковин...

Реализација Пројектне наставе у 1-1 одељењу

Реализација Пројектне наставе у 1-1 одељењу

Тема Пројектне наставе за месец септембар и почетак октобра првог разреда је "Безбедно долажење деце у школу"...

Израда рељефа - III/3 одељење

Израда рељефа - III/3 одељење

Ученици III/3 су у петак на часу ликовне културе уживали радећи рељеф...

Макете рељефа - III/1 одељење

Макете рељефа - III/1 одељење

Ученици 3-1 одељења су са својом учитељицом, Валентином Жеберан, израдили макете рељефа свог завичаја...

Најава: Јесењи крос

Најава: Јесењи крос

Јесењи крос ће бити организован 14. септембра 2019. године на терену ФК "Раднички" Ковин...

Базар књига 2019.

Базар књига 2019.

У петак 6.9.2019. од 12.00 до 13.00 часова у дворишту школе организован је Базар књига...

Willkommen такмичење 2019.

Willkommen такмичење 2019.

На школску адресу су стигле награде,сертификати, захвалнице за школе, дипломе, медаља и граматика за све оне који су учествовали у Willkommen такмичењу у мају ове године...

Нови распоред часова за ниже разреде

Нови распоред часова за ниже разреде

Нови распоред часова за ниже разреде важи од 3. септембра 2019. године

Вакцинација осмака

Вакцинација осмака

Вакцинација ученика 8. разреда обавиће се у нашoj школи 4. i 5. септембра...

Најава: Базар књига

Најава: Базар књига

У петак, 6. септембра 2019. године, од 12 часова у дворишту школе организоваћемо Базар уџбеника...

Нови распоред часова за више разреде

Нови распоред часова за више разреде

Нови распоред часова важи од 3. септембра 2019. године

Пријем првака

Пријем првака

На самом почетку школске 2019/2020. године, наша школа постала је богатија за још једну генерацију ученика...

Почетак школске године и пријем првака

Почетак школске године и пријем првака

Настава почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године...

Image

Адреса

ЈНА 34, 26220 Ковин

Телефон

013/741-081
013/744-895

Е-пошта

uprava@os-djurajaksic.edu.rs