Школска 2019/2020. година

Дигитални водич за безбедно и конструктивно коришћење дигиталне технологије и интернета

Дигиталне технологије су део културног окружења у коме деца данас одрастају, па је на одраслима одговорност да их научимо како да их користе, како да им дигиталне технологије служе за учење, комуникацију, повезивање са светом. Зато је потребно да и родитељи, васпитачи и наставници поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и медијске писмености; да познају модерне концепте, методе и алате који претпостављају смислену употребу дигиталних технологија у складу са узрастом деце.

Имајући све наведено у виду, у сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Ужичког центра за права детета, компаније Теленор и УНИЦЕФ-а, реализован је пројекат „Безбедан интернет за целу породицу“ са циљем стварања безбедног и стимулативног окружења које води смањењу изложености деце онлајн ризицима и јачању дигиталних компетенција деце и одраслих.

У оквиру пројекта развијен је дигитални водич „Деца у дигиталном добу: Водич за безбедно и конструктивно коришћење дигиталне технологије и интернета“ који је први дигитални водич на српском језику, намењен првенствено родитељима/старатељима и другим законским заступницима, васпитачима и наставницима деце/ученика узраста 4-8 година. Водич садржи теоријски део који обухвата теме које се односе на карактеристике дигиталног доба и коришћење интернета од стране деце, права детета у дигиталном добу, дигиталну писменост, могућности које дигитална технологија пружа деци, ризике у дигиталном свету, посредовање одраслих у дечијем коришћењу дигиталних уређаја, изазове родитељства у дигиталном добу, корисне линкове, речник за дигитално доба, као и практичан део који садржи сет радионица које васпитачи и учитељи могу користити у раду са децом/ученицима и родитељима.

Водич је настао у консултацији са стручњацима различитог профила који имају специфична знања из дечије психологије, учења у раном детињству, педагогије и образовних технологија, као и на основу повратних информација након имплементације у пет предшколских установа и пет основних школа, у којима је 141 васпитач/наставник реализовао активности у којима је учествовало 3,750 родитеља и 3,757 деце из Ниша, Крагујевца, Ужица, Београда и Новог Сада.

Водич је заједно са другим материјалима развијеним у оквиру овог пројекта доступан на https://digitalni-vodic.ucpd.rs/

Надамо се да ће Водич допринети да родитељи/други законски заступници, васпитачии и наставници помогну деци да истражују, уче и на безбедан начин користе што више могућности и предности интернета као једног веома важног културног оруђа.

Пратите нас

Image

Адреса

ЈНА 34, 26220 Ковин

Телефон

013/741-081
013/744-895

Е-пошта

uprava@os-djurajaksic.edu.rs