Архива чланака

GIMNAZIJA U POSETI NAŠOJ ŠKOLI

 

EKONOMSKI TEHNIČAR

Šta radi (karakteristični poslovi) – obučeni su za sve poslove u računovodstvui knjigovodstvu ( u preduzećima - velikim, malim i srednjim );za vođenje blagajničkog poslovanja, za obavlјanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, poslove šalterskih službi; obavlјaju različite obrade statističkih podataka, sastavlјanje planova i analiza, izveštaja o poslovanju, vršenje obračuna, automatskuobradu podataka.

Stručni predmeti: osnovi ekonomije, poslovna ekonomija, računovodstvo, poslovna informatika, statistika, ustavno i privredno pravo, monetarna ekonomija i bankarstvo, komercijalno poznavanje robe, marketing, ekonomska geografija, poslovna korespondencija.

Mogućnosti za zaposlenje - u bankama, vladinim agencijama, preduzećima (za više oblasti rada – računovodstvo, korespondencija, platni promet, administracija, marketing,..);

Uslovi rada - ekonomski tehničari imaju uobičajeno kancelarijsko radno vreme; rade i samostalno i u timu; poslovi se obavlјaju u sedećem položaju, bez većih fizičkih napora.

Poželјne osobine (psihofizički zahtevi ) - dobre opšte intelektualne sposobnosti, sposobnost numeričkog i verbalnog razumevanja, pamćenja i izražavanja;smisao za precizan rad, za baratanje brojevima, strplјivost, upornost ( za obradu podataka - složenu i dugotrajnu ), komunikacijske veštine, spremnost za rutinske poslove i rad s kompjuterima i videoterminalima, odsustvo straha od baratanja novcem, savesnost, odgovornost u radu.

Prepreke za rad - slab vid i sluh, problemi sa kičmom, poremećaj   pažnje.

Kuda dalјe (mogućnost nastavka školovanja) - osnovne strukovne studije; osnovne akademske studije; diplomske akademske studije.

POSLOVNI ADMINISTRATOR

Šta radi (karakteristični poslovi) - Stručna znanja koja se stiču na smeru su znanja o administraciji, organizaciji i vođenju preduzeća, tj. ekonomska i pravna znanja. Poslovni administrator planira i organizuje kancelarijsko poslovanje: organizuje sastanke i vodi poslovnu korespodenciju; vodi dokumentaciju, izdaje rešenja, vodi evidencije; šalјe i prima poštu; beleži, raspoređuje i arhivira poštu i spise.

Učenici, pored klasičnih oblika rada imaju i rad u tzv. biroima za učenje, gde se u potpuno opremlјenom kabinetu ( računari, skener, štampači, fotokopir -aparat, lap-top) u okviru škole, simulira rad u preduzeću (nabavka, prodaja, kontakti sa poslovnim partnerima, knjiženje, reklame), tako da su učenici po završetku školovanja   sposobni da u potpunosti odgovore na sve zahteve budućih poslodavaca.

Stručni predmeti: informatika i računarstvo, ekonomska geografija, osnovi ekonomije, ekonomika preduzeća, kancelarijsko poslovanje, pravo, knjigovodstvo, poslovno - administrativna obuka ( obuka u birou - jedan je od klјučnih stručnih predmeta, a   odvija se u virtuelnom preduzeću ).

Uslovi rada – rad u kancelariji, uz korišćenje računara i kancelarijskog materijala i opreme;

Poželјne osobine (psihofizički zahtevi )- dobre opšte intelektualne sposobnosti, sposobnost numeričkog i verbalnog razumevanja, pamćenja i izražavanja;smisao za precizan rad, za baratanje brojevima, strplјivost, upornost ( za obradu podataka - složenu i dugotrajnu ), komunikacijske veštine, spremnost za rutinske poslove i rad s kompjuterima i videoterminalima, odsustvo straha od baratanja novcem, savesnost, odgovornost u radu;

Mogućnosti za zaposlenje – u preduzećima i ustanovama na administrativnim poslovima (tzv. službeničkim); poslovima kancelarijskog poslovanja;

Kuda dalјe (mogućnost nastavka školovanja) - osnovne strukovne studije; osnovne akademske studije; diplomske akademske studije.


Штампа  

Пратите нас

Image

Адреса

ЈНА 34, 26220 Ковин

Телефон

013/741-081
013/744-895

Е-пошта

uprava@os-djurajaksic.edu.rs