Архива чланака

Crteži učenika III-1 razreda crtani u Paint-u (novembar 2009.)

 Učenici III-1 razreda posetili su kabinet informatike i pokazali svoju kreativnost.

{morfeo 6} 

Preporuke za suzbijanje širenja virusa NOVOG gripa A (H1N1) u šKolama

A.        UČENICI/RODITELJI

Radi sprečavanja unosa i širenja ovog oboljenja u školu,  potrebno je da postupate na sledeći način:

 •  Ukoliko imate simtome i znake bolesti* potrebno je da ostanete kod kuće i javite se   telefonom svom lekaru  i 
   
  obavestite  učitelja/razrednog starešinu.
 •  Uz savet lekara boravite u kući do prestanka simtoma, odnosno do kraja perioda zaraznosti, i ograničite -izbegavajte
   kontakte sa drugim osobama.
 •  Uredno uzimajte preporučenu terapiju, u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja odmah se javite svom lekaru.
 •  Obavestite o svojoj bolesti i sve osobe koje su bile u kontaktu sa Vama unutar 7 dana.

Ukoliko ste bili u kontaktu sa osobama obolelim od ove bolesti  pratite svoje zdravstveno stanje  tokom sedam dana od kontakta. U slučaju pojave simptoma ostati kod kuće, javiti se svom lekaru i obavestite učitelja/razrednog starešinu. 

Primenjivati opšte mere prevencije** u sprečavanju i suzbijanju širenja gripa.

 

B.         UČITELJI/NASTAVNICI/PROFESORI

Ukoliko imate simtome i znake bolesti potrebno je da ostanete kod kuće i javite se   telefonom svom lekaru  i  obavestite  kolegijum/direktora ustanove.

Obavestite o svojoj bolesti i sve osobe koje su bile u kontaktu sa Vama unutar 7 dana ( kolege na poslu, odeljenje-učenike).

Uz savet lekara boravite u kući do prestanka simtoma, odnosno do kraja perioda zaraznosti ( oko 7 dana), i  distancirajte se od socijalnih kontakata.

Uredno uzimajte preporučenu terapiju, u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja odmah se javite svom lekaru.

Ukoliko ste bili u kontaktu sa osobama obolelim od ove bolesti  pratite svoje zdravstveno stanje  tokom sedam dana od kontakta. U slučaju pojave simptoma ostati kod kuće, javiti se svom lekaru i  obavestite  kolegijum/direktora ustanove.

Svako odsustvo đaka u odeljenju čiji ste  učitelj/razredni starešina prijavite radniku škole koji će biti od strane kolegijuma/direktora određen da vodi evidenciju o odsustvovanju sa nastave pre svih đaka i nastavnog osoblja, a potom i drugih zaposlenih u ustanovi (nedeljna ili dnevna evidencija o zdravstvenom  stanju u odeljenju, koja se u pisanoj formi izjave/informacije dostavlja osobi koja vodi evidenciju i komunicira sa nadležnom zdravstvenom/epidemiološkom službom).

Često tokom dana provetravati  prostorije u kojima se sprovodi nastava.

Organizovati zdravstveno vaspitni rad o opštim merama prevencije gripa  primereno uzrastu u saradnji sa Domom zdravlja

 

  B. DIREKTOR/KOLEGIJUM

1. Da upozna  sve zaposlene:
 • sa značajempraćenja zdravstvenog stanja svih članova kolektiva
 • sa sprovođenjemopštih mera prevencije u sprečavanju širenja respiratornih infekcija (higijena ruku, higijena disajnih
 • puteva...);
 • sa postupkomu slučaju da se  registruje učenik/student/zaposleni u kolektivu 

2. Da obezbede štampanje brošura i postera sa zdravstvenovaspitnim porukama i preporukama u vezi bolesti izazvane novim virusom gripa A (H1N1)v.

3. Da obezbede kontinuirano informisanje članova kolektiva  o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji novog gripa A(H1N1)v u Srbiji i merama koje se preduzimaju i koje će se kada i na koji način preduzimati.

4. U saradnji sa nadležnom zdravstvenom i epidemiološkom službom  da obezbede kontinuirano saradnju i povratno informisanje,  uz nalaganje primene određenih mera kako za sprečavanje, tako i za suzbijanje širenja oboljenja( npr. lična zaštitna oprema,   dezinfekciona sredstva, režim zatvaranja škola itd).

5. Zajedno sa opštinskim,  gradskim, okružnim   vlastima pre i tokom započinjanja školske 2009/2010 potrebno je da  sprovedu pripremne radnje kako bi zajednički postupali po preporukama.

6. Komunikacija ka svim segmentima društva u realizaciji akcionog plana pre i tokom pandemije, uključujući i režim zatvaranja škola

7. Organizacija  aktivnosti koja zadovoljava minimum procesa rada

8. Alternativni načini sprovođenja nastavnih aktivnosti

9. Reorganizacija radnih mesta osoba u riziku (trudnice, osobe za hroničnim poremećajima zdravlja-dijabetes, astma, srčane smetnje, bubrežna oboljenja itd.)

 

*Oboljenje slično gripu(OSG) je ono kod kojeg postoji iznenadna  pojava  temperature  (iznad 38oC), praćena bolovima u mišićima i zglobovima, suvim kašljem i simptomima od strane gornjih  disajnih puteva.

**Shodno preporukama SZO opšte mere prevencije, kao što su držanje odstojanja od najmanje 1 m od drugih osoba, higijena disajnih puteva (pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnatom maramicom koju odmah treba nakon upotrebe baciti, a ruke oprati tekućom vodom i sapunom), higijena ruku i provetravanje prostorija u kojima se boravi, su najefikasnije mere prevencije i suzbijanja gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

 

Početak nove školske godine u OŠ „Đura Jakšić“

     Prvo zvono za đake u novoj školskoj godini oglasilo se 1.09.2009. god. a nastavnički kolektiv je pripreme započeo još u avgustu.Kao i svake godine, najviše pozitivne treme bilo je među novim đacima-prvacima, njihovim roditeljima, ali i učiteljicama.Za buduće đake pripremljen je prijem i mali prigodan program u hali škole.Na samom početku podržale su ih i poželele im dobrodošlicu direktor škole Ivanka Momirov, psiholog Sneža Alavanja i njihove učiteljice Valentina Žeberan, Vanja Rajić i Nataša Nikolić.

      „U 1. razred školske 2009/10. godine upisan je 71 učenik, što je više za 20 učenika koji su nam teritorijalno podelom dodeljeni.To mnogo govori o renomeu škole, o onome što mi radimo i po čemu se razlikujemo od ostalih škola.Roditelji to prepoznaju, pa upisuju decu u našu školu ne vodeći računa o udaljenosti škole i mesta prebivališta.Različitim aktivonostima i programima, zajedničkim radom, trudimo se da radimo što kvalitetnije i da stalno unapređujemo rad škole, kvalitet nastavnog i vaspitnog rada.Takođe, trudimo se da stvorimo što lepši i prijatniji ambijent i atmosferu u školi, kako bi učenicima i nastavnicima bio prijatan boravak i rad u školi.Da u tome uspevamo pokazuje činjenica da sve više dece dolazi iz drugih škola, a posebno što se u 1. razred upisalo mnogo više dece nego što nam je reonizacijom bilo predviđeno.To je razlog da i dalje nastavimo da unapređujemo svoj rad“, istakla je direktor škole Ivanka Momirov.

     Jedna od novina koji pokrećemo od ove godine jeste rad po inkluzivnom metodu, tj. Uključivanje učenika sa smetnjama u redovna odeljenja, uz individualni obrazovani plan i uz uključivanje tima stručnjaka.Inkluzivno obrazovanje pored nas stavlja nove zadatke i neophodno sprovođenje odgovarajućih programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika, kao i povezivanje i saradnja sa školama i stručnjacima koji već imaju iskustva u takvom načinu rada.Detetu sa teškoćama u razvoju, koje je uključeno u redovnu školu treba prilagoditi: fizičku sredinu, nastavni plan i program, udžbenike i materijale, metode i oblik rada, ocenjivanje.

     Sve ovo je vrlo zahtevan, težak i komplikovan zadatak i svakako da u svemu ovome nećemo moći sami bez sistemskih promena u obrazovanju, ali trudimo se da uradimo onoliko koliko je u našoj mogućnosti.Škola je i do sada uspešno prihvatala učenike sa različitim teškoćama koji su uspešno završavali školu uz našu pomoć i podršku.

      U novoj školskoj godini pored redovnih i obaveznih aktivnosti, planirane su i mnogobrojne sekcije, posete beogradskim pozorištima, sajam knjiga, poseta izložbi „Dinosaurusi Patagonije“, izleti, seminari za nastavnike i mnogo toga drugog.O prošlogodišnjim uspesima đaka naše škole, redovno su obaveštavali „Kovin ekspres“ i „Bus radio“, oni su takođe, doprineli stvaranju pozitivne medijske slike o našoj školi, saradnju nastavljamo i u novoj školskoj godini.Škola je uvek otvore i spremna za nova znanja i projekte, zato se nastavlja i elektronska evidencija o učenicima preko E-dnevnika, putem koga roditelji mogu dobiti uvid u rad svoje dece, a sa novom školskom godinom nov je i sajt škole.

                                                                                                                                           Maša Vuletić   

Ugledni čas - korelacija biologije i informatike - Nacionalni parkovi

Tokom ove nedelje održano je takmičenje učenika 7. razreda u izradi prezentaciji na temu "Nacionalni parkova".
Teme za rad dodelila je nastavnica biologije Maja Obradović, a učenci su na časovima informatike, koju predaje nastavnik Saša Petrović, stekli znanje neophodno za izradu multimedijalnih sadržaja.
Učenici su ovaj zadatak shvatili ozbiljno i uložili su veliki trud prilikom izrade multimedijalnih prezentacija. Pored izrade, učenici su na posebno organizovanim časovima prikazali i branili svoje prezentacije, a na odbrani prezentacija prisustvovali su mnogobrojni nastavnici naše škole.

 

Predstavljamo Vam radove učenika

Biogradska gora
Carska bara
Đerdap
Durmitor
Fruška gora
Kopaonik
Lovćen
Obedska bara
Šar-planina
Skadarsko jezero
Tara
Zasavica

 

 

Image

Адреса

ЈНА 34, 26220 Ковин

Телефон

013/741-081
013/744-895

Е-пошта

uprava@os-djurajaksic.edu.rs